LG 31.558 je naš novi silažni LGAN (Limagrain Animal Nutrition) hibrid iz FAO grupe 550. LGAN oplemenjivački program je jedinstven i daje veliku dodatnu vrijednost silažnim hibridima. Program se temelji na poznavanju strukture kukuruzne biljke i prilagođen je funkciji rumena i potrebama krave. Od tradicionalnih osobina kao što je prinos, otpornost na polijeganje, ranozrelost, sadržaj škroba itd; Limagrain je kreirao potpuno nove parametre kao što je sadržaj energije, probavljivost organske tvari i posebice probavljivost vlakana. Danas Limagrain stvara revoluciju u oplemenjivanju u vezi probavljivosti. Postoje određeni geni koji su odgovorni za probavljivost. Hibrid LG 31.558 se koristi za siliranje cijele biljke, proizvodnju bio plina, a zbog njegovog visokog prinosa zrna, moguće ga je sijati i za proizvodnju zrna. Biljke su visoke i dobro razvijene s velikim volumenom listova koji imaju uspravan položaj. Stay green efekt je dobro izražen. Klip je postavljen srednje visoko do niže na stabljici, vrlo je dug i velik. Broj redova na klipu je 16 do 18, a broj zrna u redu oko 36. Zrno je u tipu zubana, masa 1.000 zrna je prosječna, a hektolitarska masa je visoka. LG 31.558 ima vrlo visok prinos silaže i zrna. Biljka i klip su vrlo zdravi (odlična tolerantnost na Helminthosporium i dobra na ostale bolesti). Zbog svoje dobre otpornosti na hladnoću, hibrid ima vrlo brz početni porast u različitim proizvodnim uvjetima. Preporučeni sklop u žetvi za ovaj hibrid iznosi 75.000 biljaka po hektaru. Silaža ovog hibrida je vrhunske kakvoće, a probavljivost vlakana (DINAG) iznosi oko 53,2 %.

U donjem grafu prikazujemo rezultate pokusa probavljivosti organske tvari (%) i sadržaja škroba u suhoj tvari (%). Rezultati pokusa su sa šest lokacija i rađeni su u 15 repeticija (ponavljanja). U pokusu je bilo ukupno 12 hibrida od čega 9 Limagrain i 3 konkurentska hibrida. Vidimo da je LG 31.558 imao najveću probavljivost organske tvari od 70,9 % i najveći sadržaj škroba u suhoj tvari od 33,6 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

U sljedećem grafu prikazujemo rezultate pokusa prinosa škroba i sadržaja suhe tvari.
Pokusi su napravljeni na 4 lokacije u 8 repeticija. Vidimo da je LG 31.558 imao najveći prinos škroba od 6,6 tona po hektaru, a po sadržaju suhe tvari je bio na drugom mjestu s 37,9 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG 31.558 pored vrhunske hranidbene vrijednosti ima i vrlo visok prinos silaže. Dolje možete vidjeti rezultate silažnog pokusa iz 2019. godine kod našeg kooperanta OPG MARKEŠIĆ DAMIRA iz Hudovljana kod Koprivnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dolazeću sjetvenu sezonu pripremili smo sjeme sljedećih LGAN hibrida kukuruza:

 

 

 

 

Želimo vam uspješnu i profitabilnu žetvu s LGAN silažnim hibridima kukuruza !