RWA Hrvatska d.o.o.

 • Zapadno predgrađe 18
 • HR, 31000 Osijek
 • Tel.: 031/ 333 300

Naši predstavnici na terenu:

 • Prodaja zapad / Ivana Kemenović – Mihoković / 099 317 8555 / email: ivana.kemenovic@rwa.hr
 • Prodaja istok / Matija Bede / 091 2369 201 / email: matija.bede@rwa.hr
 • Vukovarsko srijemska županija – sjever / Tamara Raguž / 099 819 4371 / email: tamara.raguz@rwa.hr
 • Vukovarsko srijemska županija – jug / Ana Barišić / 099 535 8185 / email: ana.barisic@rwa.hr
 • Koprivničko križevačka županija / Tomislav Kovačić / 092 345 9562 / email: tomislav.kovacic@rwa.hr
 • Virovitičko podravska županija / Saša Ljulj / 091 980 4034 / email: sasa.ljulj@rwa.hr
 • Zagrebačka, Sisačko moslavačka i Karlovačka županija / Ivana Žugaj / 099 2157 640 / email: ivana.zugaj@rwa.hr
 • Zapadna Hrvatska  / Josip Vugrinec / 091 2369 203 / email: josip.vugrinec@rwa.hr
 • Baranja i centralna Slavonija / Domagoj Liović / 099 359 5523 / email: domagoj.liovic@rwa.hr
 • Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija / Igor Humeni / 091 236 9202 / email: igor.humeni@rwa.hr
 • Bjelovarsko-bilogorska županija / Saša Kuridža / 099 499 7759 / email: sasa.kuridza@rwa.hr

Voditelji

 • Prodaja sjemena: Igor Ribarić / 099 213 2789 / email: igor.ribaric@rwa.hr / tel. 031 333 292 /
 • Sjemenarstvo i proizvodnja sjemena: Sanja Vekić Poznić / 091 2369 214 / email: sanja.vekic@rwa.hr / tel. 031 333 292 /
 • Primjena i razvoj poslovanja / Krešimir Grgić / 099 582 9990 / email: kresimir.grgic@rwa.hr
 • Prodaja merkantile: Helena Weber / 091 2369 200 / email: helena.weber@rwa.hr / tel. 031 283 519 /
 • Specijalist za marketing i agrar ostalo: Goran Tonković / 098 355 121 / email: goran.tonkovic@rwa.hr
 • Specijalist za sjemenarstvo i doradu sjemena: Davor Jelošek / 098 982 7139 / email: davor.jelosek@rwa.hr / tel. 031 333 292 /
 • Laboratorij sjeme Novigrad Podravski: Tomislav Ivandija / 091 2369 210 / e-mail: tomislav.ivandija@rwa.hr / tel. 048 810 281 /
 • Laboratorij sjeme Osijek: Jelena Dješka / 099 260 1266 / e-mail: jelena.djeska@rwa.hr / tel. 031 333 285 /
 • Voditelj podružnice Osijek / N. Podravski / Korija : Matija Gotal / 91 2369 217 / email: matija.gotal@rwa.hr
 • Računovodstvo: email: racunovodstvo@rwa.hr / tel. 031 333 281, 031 333 282,
 • Prijave za posao: email: posao@rwa.hr

Kontaktna forma