RWA Hrvatska d.o.o.

 • Zapadno predgrađe 18
 • HR, 31000 Osijek
 • Tel.: 031/ 333 300
 • Fax: 031/ 283 354

 

Naši predstavnici na terenu:

 • Vukovarsko srijemska županija / Boris Dragičević / 099 8157 532 / email: boris.dragicevic@rwa.hr
 • Osječko baranjska županija – zapad / Nenad Vidović/ 091 2369 205  / email: nenad.vidovic@rwa.hr
 • Osječko baranjska županija – istok / Snježana Vuica/ 99 535 8185  / email: snjezana.vuica@rwa.hr
 • Područje Vukovara / Nebojša Nešić / 098 317 503 / email: nebojsa.nesic@rwa.hr
 • Koprivničko križevačka županija / Saša Ružić / 092 3459 562 / email: sasa.ruzic@rwa.hr
 • Virovitičko podravska županija / Saša Ljulj / 091 980 4034 / email: sasa.ljulj@rwa.hr
 • Bjelovarsko bilogorska županija, Ivanić Grad, D. Selo i Vrbovec / Ivana Kemenović – Mihoković / 099 317 8555 / email: ivana.kemenovic@rwa.hr
 • Zagrebačka, Sisačko moslavačka i Karlovačka županija / Ivana Žugaj / 099 2157 640 / email: ivana.zugaj@rwa.hr
 • Zapadna Hrvatska  / Majkl Kolarić / 091 2369 203 / email: majkl.kolaric@rwa.hr
 • Brodsko posavska županija, Požeška županija i Đakovština / Nikola Belak / 091 2369 202 / email: nikola.belak@rwa.hr

Voditelji

 • Prodaja sjemena: Božo Kvesić / 098 295 715 / email: bozo.kvesic@rwa.hr / tel. 01 2022 653 / faks 01 2022 659
 • Prodaja gnojiva: Roberta Knochl Novokmet / 098 295 728 / email: roberta.knochl@rwa.hr/ tel. 031 283 576 / faks 031 283 354
 • Prodaja pesticida: Dubravka Katančić / 098 356 114 / email: dubravka.katancic@rwa.hr / tel. 033 738 220 / faks 033 738 209
 • Direktna prodaja i LG Brand: Matija Bede / 091 2369 201 / email: matija.bede@rwa.hr
 • Prodaja merkantile: Vanja Mužinić / 099 8792 516 / email: vanja.muzinic@rwa.hr / tel. 031 283 519 / faks  031 283 354
 • Proizvodnja sjemena: Sanja Vekić Poznić / 091 2369 214 / email: svekic-poznic@rwa.hr / tel. 031 333 292 / faks 031 283 354
 • Prodaja vinogr. vinarske opreme: Donald Jakovac / 099 260 1265 / e-mail: donald.jakovac@rwa.hr / tel. 031 333 286 / faks 031 283 526
 • Laboratorij sjeme Novigrad Podravski: Tomislav Ivandija / 091 2369 210 / e-mail: tomislav.ivandija@rwa.hr / tel. 048 810 281 / faks 048 810 280
 • Laboratorij sjeme Osijek: Jelena Dješka / 099 260 1266 / e-mail: jelena.djeska@rwa.hr / tel. 031 333 285 / faks 031 283 354
 • Marketing: Goran Tonković / 098 355 121 / email: goran.tonkovic@rwa.hr
 • Računovodstvo: email: racunovodstvo@rwa.hr / tel. 031 333 281, 031 333 282, / faks 031 283 526

 

Kontaktna forma