RWA Hrvatska d.o.o.

 • Zapadno predgrađe 18
 • HR, 31000 Osijek
 • Tel.: 031/ 333 300
 • Fax: 031 283 526

Naši predstavnici na terenu:

 • Vukovarsko srijemska županija – sjever / Boris Dragičević / 099 8157 532 / email: boris.dragicevic@rwa.hr
 • Vukovarsko srijemska županija – istok / Slađana Veličković / 099 392 5960 / email: sladjana.velickovic@rwa.hr
 • Vukovarsko srijemska županija – jug / Krešimir Grgić / 099 582 9990 / email: kresimir.grgic@rwa.hr
 • Osječko baranjska županija – zapad / Nenad Vidović/ 091 2369 205  / email: nenad.vidovic@rwa.hr
 • Područje Vukovara / Nebojša Nešić / 098 317 503 / email: nebojsa.nesic@rwa.hr
 • Koprivničko križevačka županija / Tomislav Kovačić / 092 345 9562 / email: tomislav.kovacic@rwa.hr
 • Virovitičko podravska županija / Saša Ljulj / 091 980 4034 / email: sasa.ljulj@rwa.hr
 • Bjelovarsko bilogorska županija, Ivanić Grad, D. Selo i Vrbovec / Ivana Kemenović – Mihoković / 099 317 8555 / email: ivana.kemenovic@rwa.hr
 • Zagrebačka, Sisačko moslavačka i Karlovačka županija / Ivana Žugaj / 099 2157 640 / email: ivana.zugaj@rwa.hr
 • Zapadna Hrvatska  / Majkl Kolarić / 091 2369 203 / email: majkl.kolaric@rwa.hr
 • Centralna Slavonija / Domagoj Liović / 099 359 5523 / email: domagoj.liovic@rwa.hr
 • Slatina, Orahovica i šira okolica / Bojan Bardić / 099 819 4371 / email: bojan.bardic@rwa.hr

Voditelji

 • Prodaja sjemena: Sanja Vekić Poznić / 091 2369 214 / email: svekic-poznic@rwa.hr / tel. 031 333 292 / faks 031 283 354
 • Prodaja pesticida i gnojiva: Dubravka Katančić / 098 356 114 / email: dubravka.katancic@rwa.hr / tel. 033 738 220 / faks 033 738 209
 • Direktna prodaja i LG Brand: Matija Bede / 091 2369 201 / email: matija.bede@rwa.hr
 • Prodaja merkantile: Vanja Mužinić / 099 8792 516 / email: vanja.muzinic@rwa.hr / tel. 031 283 519 / faks  031 283 354
 • Proizvodnja sjemena: Davor Jelošek / 098 982 7139 / email: davor.jelosek@rwa.hr / tel. 031 333 292 / faks 031 283 354
 • Laboratorij sjeme Novigrad Podravski: Tomislav Ivandija / 091 2369 210 / e-mail: tomislav.ivandija@rwa.hr / tel. 048 810 281 / faks 048 810 280
 • Laboratorij sjeme Osijek: Mario Katušić / 099 486 5171 / e-mail: mario.katusic@rwa.hr / tel. 031 333 285 / faks 031 283 354
 • Marketing: Goran Tonković / 098 355 121 / email: goran.tonkovic@rwa.hr
 • Računovodstvo: email: racunovodstvo@rwa.hr / tel. 031 333 281, 031 333 282, / faks 031 283 526

Kontaktna forma