WILAND – ozima zob

• Ozima bijela zob
• Čvrsta stabljika, visine oko 110 cm
• Visoki prinosi i ujednačeno zrno
• Potencijal prinosa je veći od 5 tona po ha
• Otpornost na zimu je prosječna
• Zrno je ujednačeno po veličini
• U hrvatskim službenim pokusima prosječna
hektolitarska težina iz tri godine ispitivanja bila je 43,36 kg/hl
• Wiland ima skromne zahtjeve za uzgoj
• Vrlo dobro razvijen korijenov sustav ima veliku sposobnost
usvajanja hranjiva, stoga dobre rezultate daje i na siromašnim,
te kiselim tlima s nižim sadržajem pH
• Dobri predusjevi za zob su krumpir i višegodišnje leguminoze
• Strne žitarice nisu dobre pretkulture, a zob je vrlo loš predusjev
za sve strne žitarice jer jako iscrpljuje tlo
• Zob ne podnosi monokulturu kao ni ostale strne žitarice
• Optimalni rokovi sjetve su od 25. rujna do 10. listopada
• Norma sjetve iznosi 300 do 350 klijavih zrna po m2 (120 do 140 kg/ha)


EAGLE – ozima bijela zob

• Eagle je sorta koja se može sijati u područjima
sa srednje hladnom zimom bez oštećenja bilje
• U klasanju je rana (klasa u isto vrijeme kad i Wiland), a zrioba nastupa srednje rano
• Visina biljke je prosječna (nešto niža od Wilanda)
• Otpornost na polijeganje je dobra, a otpornost na lom stabljike jako dobra
• Tolerantnost na pepelnicu je iznimno dobra, a na narančastu hrđu jako dobra
• Otpornost na zimu je prosječna (bolja od sorte Wiland)
• Sorta se može koristiti u mlinskoj industriji i kao krmivo
• Hektolitarska masa je jako dobra (oko 52)
• Zrno je vrlo krupno, a metlica sadrži velik broj zrna
• Ima velik udio zrna koja su veća od 2,2 mm (oko 86%)
• Eagle ima skromne zahtjeve za uzgoj
• Vrlo dobro razvijen korijenov sustav ima veliku sposobnost
usvajanja hranjiva, stoga dobre rezultate daje i na siromašnim,
te kiselim tlima s nižim sadržajem pH
• Dobri predusjevi za zob su krumpir i višegodišnje leguminoze
• Strne žitarice nisu dobre pretkulture, a zob je vrlo loš predusjev
za sve strne žitarice jer jako iscrpljuje tlo
• Zob ne podnosi monokulturu kao ni ostale strne žitarice
• Optimalan rok sjetve je početak listopada (od 01. do 10.)
• U ranom roku sjetve (krajem rujna) i u toploj jeseni postoji opasnost
od napada lisnih uši koje su vektori BYDV virusa
• Protiv njih se može boriti upotrebom sjemena tretiranog insekticidom,
tretiranjem usjeva insekticidom ili odgođenim rokom sjetve
• Masa tisuću zrna u prosjeku iznosi 33 g
• Norma sjetve u optimalnom roku iznosi 400 klijavih zrna po m2 (oko 145 kg/ha)