opera-maxPoštovani proizvođači,

 

Pored sjemena vrhunskih RWA kultivara ratarskih vrsta i mineralnog gnojiva, u mogućnosti smo ponuditi Vam i sredstva za zaštitu bilja svih proizvođača/dobavljača koji postoje na hrvatskom tržištu.

Dakle, nudimo Vam cjelokupni „paket“ kvalitetnog materijala potreban za proizvodnju merkantile.

Ovime naša suradnja ne prestaje. Voljni smo kupiti Vašu merkantilu i time još učvrstiti našu suradnju.

 

 

 


albit-stimulator-rasta-1

ALBIT (stimulator rasta)
Inovativan biološki proizvod koji vrlo učinkovito štiti biljke od suše, bolesti i ostalih stresnih faktora.

  • Novi biotehnološki proizvod koji ima jako stimulirajuće djelovanje na sve biljne vrste. Učinkovitost Albita potvrđena je u više od 500 poljskih pokusa na 60 raznih biljnih vrsta.
  • Kad se primjenjuje zajedno s pesticidima i gnojivima Albit smanjuje stres koji ove kemikalije uzrokuju. Kad se primjenjuje zajedno s herbicidima, povećava prinos za 16,6 % u odnosu na varijantu kad se primjenjuje samo herbicid. Može se miješati sa svim pesticidima.
  • Albit povećava otpornost biljke na sušu i visoku temperaturu za 10 do 60 %.
  • Albit povisuje kvalitetu (sadržaj glutena u pšenici, sadržaj ulja u uljanoj repici) i smanjuje zarazu mikotoksinima.
  • Pomoću prirodnih imunoloških mehanizama Albit štiti biljke od velikog broja bolesti. Primjenom Albita moguće je smanjiti trošak primjene fungicida za ca. 50% i konvencionalih gnojiva za 10 do 30%.
  • Ne-toksičnost: Albit je oko 8 puta manje toksičan od kuhinjske soli (za ljude, životinje i okoliš).
  • Albit je vrlo kompaktan (1 litra je dovoljna za tretiranje ca. 25 hektara). Tekući proizvod koji se lako primjenjuje. Rok trajnosti je 3 godine.