Poštovani,

U mogućnosti smo ponuditi Vam sve komponente stočne hrane: sojinu, suncokretovu i repičinu sačmu.
Pored toga, zastupnici smo naše sestrinske austrijske firme GARANT koja proizvodi sve vrste stočne (i riblje) hrane, a po kvaliteti svojih proizvoda je na prvom mjestu u EU.

logo_garant_366_01

 

 

 

 

 

http://www.garant.co.at/