RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 300


GLUMANDA – FAO 310

 

 • Zrno je u tipu zubana lijepe žute boje i duboko
 • Kvalitetno je s dobrom hektolitarskom masom (oko 76) i visokim sadržajem proteina
 • Zbog ovih parametara pogodno je za ishranu svih domaćih životinja, posebice svinja i peradi
 • Klip je postavljen srednje visoko na stabljici
 • Velik je i dugačak sa 16 do 18 redova i 36 zrna u redu
 • Hibrid ima dobar početni porast
 • Otpornost na polijeganje je i lom stabljike je odlična
 • Tolerantnost na Fusarium, Helminthosporium i Ustylago je dobra
 • Hibrid ima dobar stay green efekt
 • Visina biljke je prosječna, a listovi imaju poluuspravan položaj
 • Prosječan broj dana od sjetve do cvatnje je 76
 • Glumanda za svoju FAO grupu ima izuzetno visok prinos zrna
 • Prinos zrna je vrlo stabilan, čak i u vrlo stresnim godinama
 • Zbog svoje ranozrelosti ima odličnu tolerantnost na stresne uvjete
  jer izbjegava visoku temperaturu i sušu u vrijeme cvatnje
 • Pogodna je za uzgoj na svim tipovima tala
 • Glumanda izvrsno otpušta vlagu iz zrna u fazi zriobe
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna
 • Hranidba peradi

CHAPALU – FAO 350

• Zrno u tipu zubana
• Broj redova na klipu: 16-20
• Prosječan broj zrna u redu: 33
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Kompaktna biljka prosječne visine
• Prosječan početni porast
• Brzo otpušta vlagu
• Dobar stay-green efekt
• Dobra otpornost na sušu
• Dobra otpornost na fusarium klipa i stabljike i helminthosporium
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

 

AJOWAN – FAO 370

• Zrno je u tipu zubana žute boje
• Visina biljke je iznad prosjeka
• Broj dana od sjetve do cvatnje iznosi 75 do 85
• Položaj listova je poluuspravan
• Klip je prilično dug i nasađen srednje visoko
• Broj redova na klipu je 18 do 20
• Ima u prosjeku oko 35 zrna u redu
• Masa 1.000 zrna je velika ( u prosjeku veća od 350 grama)
• Hektolitarska masa iznosi oko 74 kg/hl
• Hibrid ima visok prinos kako u stresnim
tako i povoljnim proizvodnim uvjetima
• Vrlo efikasno koristi raspoloživa hranjiva u tlu
tako da i na lošim tlima daje dobar prinos
• Ajowan ima dobro izbalansirane agronomske parametre
• Početni porast je prosječan
• Otpornost na polijeganje i pucanje stabljike je jako dobra
• Tolerantnost na Fusarium i Helminthosporium je dobra
• Stay green efekt je prosječno izražen
• Otpuštanje vlage iz zrna je vrlo dobro
• Pred žetvu spušta donje listove čime dolazi do strujanja zraka
što omogućuje brže sušenje klipa i smanjenje pojave bolesti
• Ajowan daje visok prinos i u uvjetima kasne sjetve
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plin

RGT EXXPLICIT – FAO 390

• FAO grupa 390
• Zrno je u tipu zubana
• Za proizvodnju zrna, silažu cijele biljke i proizvodnju bio plina
• Vrhunski prinos u svim proizvodnim uvjetima
• Visoka tolerantnost na sušu i visoku temperaturu (Stressless hibrid)
• Biljka je nadprosječno visoka
• Položaj listova je poluuspravan
• Klip je nasađen srednje visoko
• Dugačak je i dobro oplođen
• U prosjeku ima 18 redova
• Broj zrna u redu je velik (34 do 36)
• Zrno je duboko, a masa tisuću zrna je u prosjeku oko 320 g
• Vrlo brzo otpušta vlagu
• Zbog vrlo čvrstog korijena i jake stabljike ima vrlo dobru otpornost na polijeganje
• Ima iznimnu tolerantnost na Helminthosporium
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

 

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plin

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 300


LG 30.315 – FAO 310

• Zrno u tipu zubana
• Visoka i bujna biljka
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Odličan Stay green efekt za FAO 300
• Dobar početni porast
• Dobra otpornost na bolesti
• Odlična otpornost na sušu
• Listovi su poluuspravni
• Klip je umetnut nisko, ima 16 do 18 redova
• Broj zrna u redu je 35 do 37
• Prosječna masa 1.000 zrna je visoka
• Odličan i vrlo konkurentan odnos ranozrelosti i visokog potencijala prinosa
• Niske vlage pri vršenju
• Vrlo adaptibilan na različite vrste tala
• Dobro reagira na gušči sklop
• Fleksi tip hibrida koji u stresnim uvjetima štiti prinos zrna
• Nakon tehnološke zriobe izuzetno brzo otpušta vlagu
• Velika prednost ovog hibrida je rana cvatnja
• Oplodnja nastupa prije visokih temperatura u srpnju, tako da je efekt suše na oplodnju iznimno smanjen
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
• Za silažu 10% veći sklop

 

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Siliranje zrna
 • Bioplin

 


LG 30.389 – FAO 350

 

• Zrno u tipu zubana
• Stabljika je visoka i elastična
• Biljka je razvijena i ima veliku lisnu masu
• Vrhunski potencijal prinosa
• Učinkovit u svim uvjetima
• Hibrid ima izražen Stay green efekt
• Visoko tolerantan na Fusarimu klipa i stabljike
• HCP hibrid pogodan za ishranu peradi
• Vrlo dobar početni porast
• Vrlo zdrav klip i zrno pri vršenju
• Klip je umetnut srednje visoko
• Broj redova na klipu je 16 do 18
• Broj zrna u redu je 33 do 35
• Prosječna masa 1.000 zrna je srednja do visoka
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

 

Namjena:picture4

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin
 • Hranidba peradi

 


LG 31.377 – FAO 370

 

• Zrno u tipu zubana lijepe žuto narančaste boje
• Registriran na EU listi u 2019. godini
• Jednostruki hibrid
• Vrlo lijepa i visoka biljka
• Klip je prilično dug i uvijek je pravilno završen

• Nasađen je srednje visoko na stabljici
• Broj redova na klipu je 16 do 18
• Broj zrna u redu je u prosjeku 36
• Zrno je dobre kvalitete i visoke hektolitarske mase
• Početni porast je dobar
• Korijenov sistem je dobro razvijen
• Stay green efekt je prosječan
• Hibrid ima dobru tolerantnost na prašnu i mjehurastu snijet
• Otpornost na Helminthosporium je prosječna
• LG 31.377 je stabilan u različitim proizvodnim uvjetima,
• posebice u sušnim i stresnim uvjetima
• Hydraneo hibrid, izuzetno stabilan i konkurentan u sušnim uvjetima
• Daje visok prinos i u dobrim proizvodnim uvjetima
• Otpuštanje vlage je vrlo dobro
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

 

Namjena:

 • Sušenje zrna