Po čemu je Umostart bolji od sličnih proizvoda koji se nude na hrvatskom tržištu?

1. UMOSTART može (i mora) biti u kontaktu sa sjemenom dok njemu slični proizvodi moraju biti 5 cm udaljeni od sjemena.

Ovo jasno govori o dvije stvari.
Prva je da su drugi proizvodi u kontaktu sa sjemenom toksični za mladu biljku poput nekih konvencionalnih gnojiva.
Drugo, ispuštanje fosfora je prebrzo dok UMOSTART fosfor ispušta ravnomjerno u periodu od 30 dana.

2. Postotak fosfora od 50 % je znatno veći kod UMOSTARTA, u odnosu na postotak fosfora kod drugih sličnih proizvoda.

Umostart (11N:50P+1Zn) je složeno gnojivo nove generacije, bazirano na patentiranim mikrogranulama veličine 0,5-1,0 mm. Kod širokorednih kultura primjenjuje se pomoću deponatora mikrogranulata na sijaćici, u sjetvi, direktno u kontaktu sa sjemenom. Kod strnih žitarica i uljane repice u sanduk za sjeme stavlja se sloj sjemena pa sloj Umostarta pa tako naizmjenično dalje. Veliki broj sitnih mikrogranula u zoni korijena stimulira razvoj korjenove mase koja se na tretiranim površinama povećava do 30%. Mikrogranula je aktivna 30 dana od primjene, čime osigurava mladoj biljci pristupačan (vodotopiv) fosfor, potreban dušik i mikroelemente koji su nedostatni u početnim razvojnim fazama.

Posebno dobre rezutate Umostart pokazuje na lošim, teškim i kiselim tlima gdje je otežano usvajanje prisutnog fosfora, kao i izražen antagonizam među pojedinim elementima. Zbog male doze primjene po hektaru smanjuju se troškovi skladištenja i prijevoza. Višestruko isproban u sjemenskom kukuruzu, osigurava brzo i ujednačeno nicanje, snažno ukorjenjivanje, bolje iskorištenje drugih primjenjenih gnojiva kao i otpornost na stres. Dolazi do povećanja osmotskog tlaka soka mlade biljke kukuruza koji snižava temperaturu smrzavanja biljke za 1-2ºC što je dovoljno da se spriječe ili umanje štete od kasnih proljetnih mrazeva.
U proizvodnji merkantilnog kukuruza povećava prinos za 15 %, smanjuje vlagu zrna u žetvi, a time smanjuje troškove sušenja zrna i povećava dobit po hektaru. Može se upotrebljavati i u svim drugim kulturama.

umostart-1

USJEV, DOZA I NAČIN PRIMJENE:

Kukuruz, suncokret, soja: 20-25 kg/ha uz sjeme
Šećerna repa: 20-25 kg/ha uz sjeme
Žitarice ozimine i uljana repica: 20-25 kg/ha uz sjeme
Povrće u uzgoju na otvorenom, duhan: 30-60 kg/ha uz sjeme ili presadnicu

 

UMOSTART DETALJNIJE

 

CERAFERT START-UP-MICRO

je mikrogranulirano dušično-fosforno gnojivo sa sekundarnim hranjivom i mikrohranjivom

NP(MgO) 13-32(5) s mikrohranjivom Zn (2)

Sadržaj hranjiva:
o ukupni dušik 13,0 % m/m, od toga amonijski 8,0 % i amidni 5,0 % m/m
o P2O5 topiv u neutralnom amonij citratu 32,0 % m/m, vodotopiv 29,0 % m/m
o MgO ukupni 5,0 % m/m, vodotopiv 4,0 % m/m
o Zn vodotopiv 2,0 % m/m

Sadržaj vlage: max 2,0%m/m
Granulometrijski sastav: mikrogranule

Netto masa: 10 kg
EU fertiliser (EU gnojivo)

Doze i način upotrebe:
Startno gnojivo Cerafert Start-up-micro koristi se prilikom sjetve ili sadnje u dozi od
20-50 kg/ha direktno uz sjeme ili korijen presadnice. Primjena je moguća u ratarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu kao i cvjećarstvu.

ROKOHUMIN  –  univerzalno organsko tekuće gnojivo namijenjeno za folijarno gnojenje ili gnojenje kap po kap.

  • pogodan za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta
  • sadrži makro i mikro elemente koji su lako pristupačni biljci kroz površinu lista
  • sadrži amino kiseline i huminske kiseline
  • povećava intenzitet disanja biljaka i sadržaj klorofila
  • pomaže u poboljšanju procesa fotosinteze pri nižem intenzitetu svjetlosti
  • poboljšava razvoj korjenovog sistema, a samim tim povećava usvajanje hranjivih elemenata iz tla
  • pogodan za primjenu sistemom kap po kap