Jare žitarice

//Jare žitarice
Jare žitarice2018-05-07T10:36:31+00:00

EFFEKTIV – jara žuta zob

• Rana sorta koja ima rano metličanje
• Visina biljke je srednja do viša
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Masa 1.000 zrna je u prosjeku oko 33 g
• Zrno se lako ljušti
• Sorta ima dobru adaptibilnost u različitim proizvodnim uvjetima
• Zbog dobre otpornosti na polijeganje može se uzgajati i na plodnim tlima
• Gnojidba dušikom treba biti 50 do 70 kg/ha do faze EC 32 (vlatanje)
• Regulatori rasta se primjenjuju samo u pregustom sklopu
• Visina biljke i otpornost na polijeganje smanjuju pritisak bolesti (Fusariuma) u zoni metlice
• Otpornost na pepelnicu i crvenu hrđu je prosječna
• Sjetvu treba izvršiti što je moguće prije u proljeće
• Norma sjetve u ranom roku je 300 do 350 klijavih zrna po m2 (110 do 127 kg/ha)
• Norma sjetve u kasnijem roku je 360 do 400 klijavih zrna po m2 (130 do 145 kg/ha)


ESCUDINO – jara žuta zob

• Srednje rana, krupnozrna žuta zob
• Ima vrlo stabilan i visok prinos
• Visok sadržaj vlakana
• Srednje visoka, do 90 cm
• Prisutna je voštanost pljevica primarnog zrnaescudino
• Dobra otpornosti na polijeganje
• Otpornost na pepelnicu i crvenu hrđu je prosječna
• Masa 1.000 zrna je oko 35 g
• Hektolitarska težina se kreće od 45 do 49 kg/hl
• Sjetvu treba izvršiti što je moguće prije u proljeće
• Norma sjetve u ranom roku je 300 do 350 klijavih zrna po m2 (115 do 135 kg/ha)
• Norma sjetve u kasnijem roku je 360 do 400 klijavih zrna po m2 (138 do 154 kg/ha)

 


EARL – jara žuta zob

 

• Vrlo rana sorta s vrlo ranim metličanjem
• Biljka je visokog habitusa
• Otpornost na polijeganje je prosječna
• Vlat ima dobru otpornost na pucanje
• U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je štititi
• protiv narančaste hrđe i pepelnice
• Visina biljke smanjuje pritisak bolesti (Fusariuma) u zoni metlice
• Upotrebljava se u mlinarskoj industriji i kao stočna hrana
• Hektolitarska težina je jako visoka (oko 51,4)
• Masa 1.000 zrna oko 31 g
• Sadržaj sirovih vlakana je prosječan do visok
• Zrno se lako ljušti
• Sorta ima dobru adaptibilnost u različitim proizvodnim uvjetima
• Gnojidba dušikom treba biti 40 do 60 kg/ha u početku vegetacije
• Kod očekivanog visokog prinosa preporučamo umjerenu upotrebu regulatora rasta
• Sjetvu treba izvršiti što je moguće prije u proljeće
• Norma sjetve u ranom roku je 300 do 350 klijavih zrna po m2 (100 do 120 kg/ha)
• Norma sjetve u kasnijem roku je 360 do 400 klijavih zrna po m2 (125 do 140 kg/ha)

 


CALCULE – jari ječam

• Dvoredi stočni ječam
• Izuzetno visok prinos zrna
• Visok sadržaj proteina
• Srednje ranicalcule
• Biljka je prosječne visine (oko 77 cm)
• Jaka obojenost osja antocijanom
• Odlična otpornost na bolesti
(mrežasta pjegavost, siva pjegavost i smeđa hrđa)
• Hektolitarska masa je od 62 do 68 kg/hl
• Masa 1.000 zrna je oko 44 g
• Sjetvu treba izvršiti što je moguće prije u proljeće
• Norma sjetve 400-420 klijavih zrna/m2 (ca. 190 – 200 kg/ha)


ZARASA – jari ječam

• Dvoredi pivarski ječam
• U cvatnji je rani, a u dozrijevanju srednje kasni
• Biljka je prosječne visine
• Otpornost na lom klasa je jako dobra
• Dobra tolerantnost na mrežastu pjegavosti i Rhynchosporium
• Jaka tolerantnost na pepelnicu
• Hektolitarska masa je vrlo visoka
• Masa 1.000 zrna je jako velika (oko 52 g)
• Vrlo visok udio zrna većih od 2,2 mm i 2,5 mm
• Sadržaj proteina je nizak
• Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima masa 1.000 zrna
• Gnojidba dušikom treba biti 40 do 50 kg/ha, primjenjena odjednom, predsjetveno, kako bi
se izbjegao visok sadržaj proteina u zrnu
• U uvjetima jakog protiska bolesti (topli i vlažni uvjeti u drugoj polovici vegetacije),
potrebna je zaštita protiv mrežaste pjegavosti i smeđe hrđe
• Upotreba regulatora rasta potrebna je samo kod prebujnog usjeva na vrlo plodnom tlu
• Zbog velikog klasa i krupnih zrna sorta je pogodna za uzgoj u suhim uvjetima, a zbog svoje tolerantnosti na bolesti pogodna je za uzgoj i u vlažnim uvjetima
• Optimalan rok sjetve je od 1. do 10. ožujka
• Norma sjetve u ovom roku iznosi 300 – 350 klijavih zrna/m2 (170 – 200 kg/ha)


LENNOX – fakultativna ozimo jara pšenica – poboljšivač

  •  Kvalitetna grupa A2
  • Srednje kasna sorta, golica
  • Prosječna visina biljke je oko 110 cm
  • Dobra tolerantnost na hrđe
  • Padajući broj je vrlo dobar (oko 306)
  • W vrijednost je visoka (oko 347)
  • P/L vrijednost je izbalasirana (oko 0,71)
  • Težina 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 46 g
  • Optimalni rok sjetve u proljeće je od veljače do kraja ožujka
  • Norma sjetve iznosi 350 do 400 klijavih zrna/m2 (210 do 230 kg/ha)