Trenutne cijene merkantile koje smo spremni ugovoriti su slijedeće:

Cijene su indikativne i prije zaključivanja posla molimo da kontaktirate naš odjel merkantile.