SW TALENTRO – ozimi tritikale

 

• Vrlo visok potencijal prinosa
• Lagano se vrši
• Masa 1.000 zrna je oko 45 g
• Dobre otpornosti na Fusarium nivale i mraz
• Visoka tolerantnost na pepelnicu

 

 

 

 


RIPARO – ozimi tritikale

• Visina biljke je srednja do niža
• Klasanje nastupa jako rano, a vrijeme zriobe je srednje
• Ima jako dobru otpornost na lisnu hrđu,
a dobru na Septoriu, žutu hrđu i Fusarium nivale
• Otpornost na pepelnicu je osrednja do niža
• Tolerantnost na zimu i polijeganje je dobra
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Masa 1.000 zrna se kreće od 37 do 49 grama
• Sadržaj proteina je prosječan
• Riparo ima izraženo busanje
• Prva prihrana dušikom treba biti u dozi od 50 do 70 kg N/ha prije busanja
• Druga prihrana dušikom treba biti u dozi od 40 do 60 kg N/ha prije klasanja
• U slučaju jakog pritiska bolesti, potrebna je zaštita protiv žute hrđe i pepelnice
• Norma sjetve je 320 do 380 klijavih zrna po m2 (150 do 180 kg/ha)
• Optimalno vrijeme sjetve je od 20. rujna do 20. listopada
• U područjima s jako zimom sjetva treba biti u prvim rokovima sjetve