LGAN hibridi

///LGAN hibridi
LGAN hibridi2018-10-11T06:48:01+00:00

Europski farmeri, proizvodjači mlijeka i mesa shvaćaju da svi hibridi ne donose iste agronomske i hranjive vrijednosti.

Hranjiva vrijednost je brzo postala ključna točka u njihovom izboru hibrida. Da bi ispunili sve zahtjeve, LG kao vodeća sjemenska kuća u Europi nudi široku paletu silažnih hibrida kukuruza zasnovanu na ekstenzivnoj kvalitativnoj analizi. Naši oplemenjivači znaju da kukuruzna silaža mora donijeti više dobiti farmerima, preko najvišeg potencijala oplemenjivanja sa kompletnim profilom hranjive vrijednosti i većim sadržajem energije u hranidbenom odnosu. Na ovaj način svaki novi hibrid se striktno testira u vrlo širokoj pokusnoj mreži u Europi više godina. Hibridi koji su ostvarili dobre rezultate na polju (osnovni uvjet) i kvalitetu (dodana vrijednost) tokom daljnjeg testiranja su označeni kao najbolji za ishranu životinja i dobili su LG AnimalNutrition® logo.

 


 LGAN HIBRIDI KUKURUZA


 

JODIE – FAO 390

 

• Visoka i lisnata biljka
• Jak korijen
• Položaj klipa je srednji, ima 16-18 redova
• Kvaliteta silaže je odlična
• Velik udio lako probavljivih vlakana
• Izuzetno stabilan u različitim klimatskim uvjetima
• Visok sadržaj škroba
• Visok DINAG
• Dobra reakcija na viši sklop u sjetvi
• Izuzetno dobra otpornost na sušu za svoju FAO grupu
• Preporučamo sklop u žetvi od 70 – 80.000 biljaka/ha

 

Namjena:

 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin

 


 

SHANNON – FAO 440

 

• Zrno u tipu zubana
• Visoka i bujna biljka
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganjejodie
• Dobar “stay-green” efekt
• Dobar početni porast
• Dobra otpornost na bolesti
• Visok prinos silaže
• Kvalitetna silaža zbog visoke probavljivosti vlakana
• (visok DINAG i visok sadržaja škroba)
• Hibrid dokazan u teškim uvjetima suše i loših tala
• Preporučamo sklop u žetvi od 75 – 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin

 


 

LG 34.90 – FAO 490

 

• Zrno u tipu zubana
• Visoka, uravnotežena i lisnata biljka za silažu
• Listovi poluuspravni
• Umetanje klipa srednje visoko
• Broj redova na klipu je 14 do 16
• Broj zrna u redu je 30 do 34
• Prosječna masa 1000 zrna iznosi 340 do 360 grama
• Dobar početni porast u ranijoj sjetvi i hladnijem tlu
• Hibrid ima i visok prinos zrna
• Čvrsta stabljika i jak korijen daju mu dobru otpornost na polijeganje
• Srednje izražen stay-green efekt
• Izuzetno otporan na bolesti lista
• Otporan na fusarium stabljike
• Dobra otpornost na ostale bolesti
• Korektna otpornost na sušu
• Najprodavaniji LGAN hibrid u Europi
• Kvalitetna silaža zbog visoke probabljivosti vlakana (visok DINAG)
• Kod pripreme silaže, bitno je da sadržaj suhe tvari cijele biljke iznosi 30 do 35%
• Preporučamo sklop u žetvi od 75 – 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin

 

AAPOTHEOZ – FAO 510

• Zrno je u tipu zubana
• Biljka je nadprosječno visoka
• Klip je vrlo dug i nisko postavljen
• Broj redova na klipu je 16 do 18, a broj zrna 40
• Početni porast je prosječan
• Tolerantnost na sušu je odlična
• Stabljika je vrlo čvrsta i otporna na polijeganje
• Dobro uspijeva kako na teškim tako i na lakim tlima
• Stay green efekt je prosječan
• Zbog njegovog visokog potencijala prinosa
• preporučamo ga za dobre proizvodne uvjete i intenzivnu proizvodnju
• Vrlo dobar proizvodni potencijal u stresnim uvjetima
• Izuzetna otpornost na Ustilago i Fusarium
• Ima vrlo visok DINAG i sadržaj škorba
• Sadržaj škroba je od 33 do 35 %
• Probavljivost cijele biljke je iznimno visoka
• Preporučamo sklop u žetvi od 70.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Siliranje cijele biljke

 


 

JANETT – FAO 550

• Robusna, visoka i lisnata biljka
• Visok prinos silaže s izvrsnim hranidbenim parametrima 
• Visok udio probavljivih vlakana
• Dobar stay-green efekt
• Vrlo dobro podnosi stresne uvjete, osobito sušu
• Otpornost na bolesti je vrlo dobra
• Visok DINAG
• Osobito izražen udio škroba u silaži
• Iznimno visoki prinosi zrna
• Vrhunska kvaliteta silaže
• Veliki ujednačeni i zdravi klipovi
• Umetanje klipa je srednje visoko
• Preporučamo sklop u žetvi od 75-80.000 biljaka/ha

 

Namjena:

 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin