Europski farmeri, proizvodjači mlijeka i mesa shvaćaju da svi hibridi ne donose iste agronomske i hranjive vrijednosti.

Hranjiva vrijednost je brzo postala ključna točka u njihovom izboru hibrida. Da bi ispunili sve zahtjeve, LG kao vodeća sjemenska kuća u Europi nudi široku paletu silažnih hibrida kukuruza zasnovanu na ekstenzivnoj kvalitativnoj analizi. Naši oplemenjivači znaju da kukuruzna silaža mora donijeti više dobiti farmerima, preko najvišeg potencijala oplemenjivanja sa kompletnim profilom hranjive vrijednosti i većim sadržajem energije u hranidbenom odnosu. Na ovaj način svaki novi hibrid se striktno testira u vrlo širokoj pokusnoj mreži u Europi više godina. Hibridi koji su ostvarili dobre rezultate na polju (osnovni uvjet) i kvalitetu (dodana vrijednost) tokom daljnjeg testiranja su označeni kao najbolji za ishranu životinja i dobili su LG AnimalNutrition® logo.

LGAN HIBRIDI KUKURUZA