Predstavljamo Vam IZALCO CS našu novu pšenicu koja je poboljšivač brašna.
Spada u kvalitetnu grupu A2 – A1.
Po vegetaciji je srednje rana sorta (klasa 2 dana kasnije od Srpanjke).
Sorta je brkulja, klas je bijeli, a prosječna visina biljke je oko 107 cm.
Otpornost na hrđe, Septoriju i Fusarium je dobra kao i otpornost na polijeganje.
Hektolitarska masa i sadržaj proteina su visoki.
W vrijednost je jako visoka (oko 350), a P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,8).
Energija tijesta je vrlo visoka.
Sorta je fleksibilna jer sve komponete prinosa imaju otprilike jednak utjecaj na prinos.
Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
Norma sjetve u ovom periodu je 380 do 400 klijavih zrna/m2 (190 – 200 kg/ha).
U donja dva grafa možete vidjeti reološke rezultate (Farinogram i Ekstenziogram) ove sorte iz pokusa Sortne komisije.
IZALCO SC ima i solidan prinos zrna koji možete vidjeti u najdonjem grafu.

FARINOGRAM - 2EKSTENZOGRAM - 2GRAF PRINOS - 2nosiva i za umetnuti