ALBIT je inovativan biološki proizvod koji vrlo učinkovito štiti biljke od suše, bolesti i ostalih stresnih faktora.

• Novi biotehnološki proizvod koji ima jako stimulirajuće djelovanje na sve biljne vrste.
Učinkovitost Albita potvrđena je u više od 500 poljskih pokusa na 60 raznih biljnih vrsta.

• Kad se primjenjuje zajedno s pesticidima i gnojivima Albit smanjuje stres koji ove kemikalije uzrokuju. Kad se primjenjuje zajedno s herbicidima, povećava prinos za 16,6 % u odnosu na varijantu kad se primjenjuje samo herbicid. Može se miješati sa svim pesticidima.

• Albit povećava otpornost biljke na sušu i visoku temperaturu za 10 do 60 %.

• Albit povisuje kvalitetu (sadržaj glutena u pšenici, sadržaj ulja u uljanoj repici) i smanjuje zarazu mikotoksinima.

• Pomoću prirodnih imunoloških mehanizama Albit štiti biljke od velikog broja bolesti.
Primjenom Albita moguće je smanjiti trošak primjene fungicida za ca. 50% i konvencionalih gnojiva za 10 do 30%.

• Ne-toksičnost: Albit je oko 8 puta manje toksičan od kuhinjske soli (za ljude, životinje i okoliš).

• Albit je vrlo kompaktan (1 litra je dovoljna za tretiranje ca. 25 hektara). Tekući proizvod koji se lako primjenjuje. Rok trajnosti je 3 godine.

Tablica prosječnog povećanja (višegodišnji pokusi) prinosa kod upotrebe Albita:

 

 

 

 

 

 

Mehanizam djelovanja Albita:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivna tvar Albita je mikrobiološki biopolimer poly-β-hydroxybutyrate (PHB).
PHB je prirodan spoj koji se pohranjuje, a proizvode ga korisne zemljišne bakterije (poput škroba u biljkama ili masti u životinjama). U stanicama bakterije Bacillus megaterium, sadržaj PHB-a dostiže 77% njihove suhe bio mase. Još jedna bakterija, Pseudomonas aureofaciens, poboljšava sintezu PHB-a glavne bakterije. Enzimi koje izlučuje Pseudomonas aureofaciens pretvaraju PHB u fiziološki aktivan oblik u biljkama. Posebno odabran skup mineralnih spojeva (magnezijev sulfat, dikalij fosfat, kalijev nitrat, urea) pojačava učinak PHB otprilike 10 puta, a djeluje kao i konzervans spriječavajući brzu razgradnju PHB-a.
Nakon što je Albit primjenjen, ovaj skup mineralnih soli djeluje kao početna doza hranjiva za biljke.

Doze i načini primjene Albita:

USJEV DOZA ALBITA ZA JEDAN TRETMAN DOZA VODE ZA JEDAN TRETMAN VRIJEME PRIMJENE BROJ TRETMANA
Pšenica ozima i jara 30-40 ml/ha 200-300 lit /ha u vlatanju, u početku klasanja 1-2
Ječam ozimi i jari 30-40 ml/ha 200-300 lit /ha u vlatanju, u početku klasanja 1-2
Tritikale 30-50 ml/ha 200 lit /ha u vlatanju 1
Raž 20 ml/ha 200 lit /ha u vlatanju 1
Zob 20 ml/ha 200-300 lit /ha u vlatanju 1
Šećerna repa 30 ml/ha 300-400 lit /ha od faze 5-6 listova do zatvaranja redova 1-3
Suncokret 40 ml/ha 300 lit /ha u fazi 4-7 listova i u početku cvatnje 1-2
Kukuruz 40 ml/ha 300 lit /ha u fazi 3-4 lista, drugo 4 tjedna kasnije 1-2
Sirak 80-120 ml/ha 300 lit /ha u fazi 3-5 listova 1
Krumpir 50 ml/ha 300-400 lit /ha u fazi zatvaranja redova, drugo 10-15 dana kasnije 1-2
Uljana repica 60 ml/ha 300 lit /ha u prvom dijelu vegetacije (do cvatnje) 1-2

 

Rezultati pokusa s Albitom u Hrvatskoj u 2016. godini:

RWA Hrvatska je u 2016. godini imala pokuse na merkantilnom kukuruzu u Kutjevu d.d. (jedna lokacija) i u Anabbeli d.o.o. (dvije lokacije):
Na svim lokacijama Albit je primjenjen dva puta u vegetaciji (u fazi 3-4 lista i drugi put otprilike 4 tjedna kasnije). Tretman sjemena nije obavljen.
U donjem grafu možete vidjeti prosjek rezultata pokusa sa ove tri lokacije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjek s tri lokacije iznosi 12.803 kg/ha za Kontrolu i 14.920 kg/ha za Albit.
Preračunato u postotke, usjevi prskani Albitom u prosjeku su ostvarili za 17 % veći prinos zrna kukuruza u odnosu na Kontrolu.
Tretiranje usjeva kukuruza u vegetaciji s ALBIT-om osigurava zaštitu biljke od bolesti, poboljšava kvalitetu zrna, povećava broj zrna po klipu (čime naravno povećava i prinos zrna), smanjuje stres uzrokovan primjenom herbicida, povećava tolerantnost biljke na sušu i visoku temperaturu, aktivira rast korijena biljke i ubrzava dozrijevanje (manja vlaga u žetvi).
Prskanje (kao i kod primjene herbicida) treba obaviti ujutro ili predvečer po lijepom vremenu.

Rezultati pokusa s Albitom u Hrvatskoj u 2017. godini:

Kod našeg partnera Hana Koška d.o.o. imali smo pokus s Albitom primjenjenim u usjevu suncokreta. U pokusu su bila dva hibrida suncokreta u dvije varijante (prskani s Albitom i kontrola koja nije bila prskana s Albitom). U prskanoj varijanti Albit je primjenjen dva puta po 42,5 ml po hektaru. Prvo prskanje je bilo 16. svibnja, a drugo 29. svibnja.
Kod prvog hibrida povećanje prinosa u odnosu na netretiranu varijantu iznosilo je 399 kg po hektaru ili 10,72 %, a kod drugog hibrida 473 kg po hektaru ili 12,23 %. Dolje možete vidjeti ostvarene prinose i fotografije napravljene u vrijeme prskanja suncokreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija prvo prskanje:

Fotografija drugo prskanje: