Podr?ka i prodaja vinogradarske opreme (stupci, ?ica, veziva, ?kare za rezidbu).
Kontakt osoba: Donald Jakovac / 099 260 1265 / e-mail: donald.jakovac@rwa.hr