Podr?ka i prodaja vinarske opreme (tankovi, pre?e, pumpe, ?epilice, etiketirke, filteri).
Usluga najma vinarske opreme.
Kontakt osoba: Donald Jakovac / 099 260 1265 / e-mail: donald.jakovac@rwa.hr