Podrška i prodaja vinarske opreme (tankovi, preše, pumpe, čepilice, etiketirke, filteri).
Usluga najma vinarske opreme.
Kontakt osoba: Donald Jakovac / 099 260 1265 / e-mail: donald.jakovac@rwa.hr