Enološki laboratorij i prodaja enologije (kvasci, enzimi, bistrila, tanini), kontakt osoba:
Jelena Dješka / 099 260 1266 / e-mail: jelena.djeska@rwa.hr / tel. 031 333 285 / faks 031 283 354

ERBSLOEH PREMIUM SREDSTVA ZA STABILIZACIJU I BISTRENJE MOŠTA, MLADOG VINA I VINA

PREZISO ENOLOŠKA SREDSTVA

PREZISO KVASCI_profil_