URBANIX je naš novi hibrid kukuruza iz FAO grupe 440. Namijenjen je za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna. Zrno je u tipu zubana narančaste boje, s velikom masom 1.000 zrna koja se kreće se od 350 do 370 grama. Biljka je nadprosječno visoka, a položaj listova je uspravan. Zbog ovakvog položaja listova moguć je uzgoj u gustom sklopu. Klip je fleks tipa i u nižem sklopu povećava svoju dužinu i time nadoknađuje prinos. Nasađen je srednje visoko do niže na stabljici i ima 16 do 20 redova. Broj zrna u redu je od 29 do 33.
Urbanix ima odličan početni porast i dobru otpornost na hladnoću tako da se može sijati i u ranim rokovima sjetve. Tolerantnost na Fusarium klipa i stabljike je prosječna, a na sivu pjegavost i mjehurastu snijet je dobra. Hibrid je pogodan i za kasne rokove sjetve, a otpuštanje vlage u jesen je jako dobro. Urbanix daje visok prinos kako na teškim, tako i na lakim tlima. Hibrid ima izražen stay green efekt. Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka po hektaru.

U 2019. godini ovaj hibrid smo imali na 9 pokusnih lokacija. Prosječan prinos je bio odličnih 13.834 kg suhog zrna po hektaru, a prosječna vlaga u žetvi je bila 21,6 %. Na svim lokacijama prinos je bio veći od 11.000 kg po hektaru. U donjoj tabeli možete vidjeti rezultate prinosa i vlage sa svih lokacija.

 

 

 

 

 

 

U pokusu kod OPG Vranić Marijana iz Virja u Koprivničko-križevačkoj županiji, od svih naših hibrida Urbanix je ostvario najveći prinos. U donjem grafu prikazujemo rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako dobar rezultat URBANIX je ostvario i na lokaciji kod OPG Zajec Josipa iz Podravske Subotice također u Koprivničko-križevačkoj županiji. U ovom pokusu Urbanix je bio drugi s prinosom suhog zrna od 15.792 kg po hektaru. U donjem grafu prikazujemo rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanix je u 2019. godini bio i u Francuskim službenim pokusima gdje je ostvario veći prinos od konkurentskih hibrida od 3,50 do 4,50 posto. U donjem grafu prikazujemo francuske službene pokuse.