UMOSTART SUPER ZN je složeno mineralno dušik – fosfor gnojivo sa cinkom koje ima 11 % dušika, 50 % fosfora i 1% cinka. Bazirano je na patentiranim mikrogranulama veličine 0,5 – 1,0 mm. Kod širokorednih kultura primjenjuje se pomoću deponatora mikrogranulata na sijaćici, u sjetvi, isključivo u kontaktu sa sjemenom. Kod strnih žitarica i uljane repice u sanduk za sjeme stavlja se sloj sjemena pa sloj Umostarta pa tako naizmjenično dalje. Veliki broj sitnih mikrogranula u zoni korijena stimulira razvoj korijenove mase koja se na tretiranim površinama povećava do 30 %. Mikrogranula je aktivna 30 dana od primjene, čime osigurava mladoj biljci pristupačan (vodotopiv) fosfor, potreban dušik i mikroelemente koji su nedostatni u početnim razvojnim fazama.
Primjenom isključivo u dodiru sa sjemenom osiguravamo brzo nicanje i snažan razvoj korijenovog sustava prije zime. Snažne biljke lakše prezimljavaju, a u proljeće rano kreću i lakše usvajaju hranjiva dodana prihranom. Takve biljke puno lakše podnose stresne uvjete. Posebno dobre rezutate Umostart pokazuje na lošim, teškim i kiselim tlima gdje je otežano usvajanje prisutnog fosfora, kao i izražen antagonizam među pojedinim elementima. Zbog male doze primjene po hektaru smanjuju se troškovi skladištenja i prijevoza. Višestruko je isproban u sjemenskom kukuruzu, osigurava brzo i ujednačeno nicanje, snažno ukorjenjivanje, bolje iskorištenje drugih primjenjenih gnojiva kao i otpornost na stres. Dolazi do povećanja osmotskog tlaka soka mlade biljke kukuruza koji snižava temperaturu smrzavanja biljke za 1-2° C što je dovoljno da se spriječe ili umanje štete od kasnih proljetnih mrazeva. U proizvodnji merkantilnog kukuruza povećava prinos za 15 %, smanjuje vlagu zrna u žetvi, a time smanjuje troškove sušenja zrna i povećava dobit po hektaru. Može se upotrebljavati i u svim drugim kulturama. U donjoj tablici možete vidjeti doze i načine primjene za različite kulture.

 

 

 

 

Fosfor u tlu je u kiselim tlima vezan preko željeza ili aluminija, a u alkalnim tlima preko kalcija. Najveći nivo dostupnosti fosfora je u neutralinim tlima koja imaju pH vrijednost oko 6,5, međutim takvih tala nema puno u Htvatskoj. U donjem grafu možete vidjeti pristupačan fosfor u odnosu na pH tla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2016. godini na parcelama Visokog gospodarskog sveučilišta u Križevcima napravili smo pokus s Umostartom Super Zn i jednim konkurentskim proizvodom primjenivši ih na našem hibridu kukuruza Ulyxxe. Varijanta tretirana s Umostartom ostvarila je prinos od 13.115 kg suhog zrna po hektaru, dok je varijatna tretirana s konkurentskim proizvodom ostvarila prinos od 12.090 kg po hektaru. Razlika u korist Umostarta je bila velikih 1.025 kg suhog zrna po hektaru. U isto vrijeme varijanta tretirana s Umostartom je imala za 2,20 % nižu vlagu zrna u žetvi. U donjem grafu je rezultat ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koje su prednosti umostart gnojiva u odnosu na konvencionalna gnojiva ?

Agronomske:

  • Brz početni porast.
  • Zdravije i snažnije biljke manje su osjetljive na napad štetnika.
  • Korijenov sistem nekoliko puta je snažniji pri uzimanju hranjiva i vlage iz zemlje.

Logističke:

  • Zamjena tradicionalnih gnojiva s Umostartom u odnosu 30 kg/ha prema 300 kg/ha.
  • Lakša manipulacija i manje skladištnog prostora.
  • Jednim prolazom traktora osiguravamo sjetvu i gnojidbu.

Ekološke:

  • Potpuno usvajanje gnojiva od strane biljke. Ne ostaje neiskorišten dio koji se ispire u dublje slojeve.
  • Mala šansa za cijepanje i rasipanje vreća zbog izuzetne kvalitete vreća.
  • Nema prisustva lošeg mirisa.
  • Mala doza primjene s visokom efikasnošću i iskorištenjem.