• Srednje visoka biljka s poluuspravnim listovima
• Dobar početni porast
• Prosječan broj redova na klipu: 18
• Prosječaj broj zrna u redu: 29 -32
• Težina 1.000 zrna: 330 – 340 g
• Dobra rezistentnost na helminthosporium
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2011. godini: 11.407 kg/ha.
• Prosječna vlaga (%) u 2011. godini: 17,7