RWA sorte pšenice i dalje pobijeđuju u važnim pokusima. Ovaj put se radi o važnom pokusu naše velike Podravke dd. U pokusu je bilo 26 sorti raznih sjemenskih kuća. Najveći prinos zrna od 10.149 kg po hektaru ostvarila je naša najnovija sorta OBIWAN čiju prodaju počinjemo od ove jeseni. Obiwan je jedina sorta iz ovog pokusa čiji prinos je bio preko 10 tona po hektaru. Još jedna naša sorta ostvarila je vrhunski rezultat u vezi sadržaja proteina, a to je sorta IZALCO CS tretirana s fungicidom Systiva. Izalco CS – Systiva je ostvario najveći sadržaj proteina koji je bio 13,0 %, dok je i prinos ove varijate bio dobar i iznosio je 8.935 kg po hektaru. Obzirom da je Podravka veliki proizvođač brašna, ove dvije naše sorte će biti vrlo važne u budućem ugovaranju pšenice za potrebe Podravke. U donjem grafu možete vidjeti sve rezultate iz ovog pokusa.

OBIWAN je naša nova visokoprinosna pšenica koja je pogodna za uzgoj u svim područjima Republike Hrvatske. Njezin prinos je vrlo visok i stabilan neovisno o proizvodnoj godini. Sorta je brkulja, niskog rasta, visoka je otprilike kao Sofru (oko 3 cm viša od sorte Sofru). Po vegetaciji je srednje rana sorta, klasa u prosjeku tri do četiri dana kasnije od sorte Sofru. Obiwan ima dobru otpornost na polijeganje i odličnu na žutu hrđu. Sorta je osjetljiva na klortoluron, te se on ne smije koristiti u proizvodnji ove sorte. Po kvaliteti pripada u B2 kvalitetnu grupu. Hektolitarska težina je prosječna do dobra (prosječna vijednost je 78), a sadržaj proteina je prosječan do niži (veći od sorte Sofru). Težina 1.000 zrna u prosjeku iznosi 43 grama. Potrebno ju je kvalitetno zaštititi od Septorie tritici i Fusariuma. Zbog njezine dobre otpornosti na polijeganje, nije potrebno primijeniti regulator rasta, osim u slučaju prebujnog usjeva. Optimalan rok sjetve je od 10. do 30. listopada. Norma sjetve u ovom periodu je 400 do 430 klijavih zrna/m2 (215 do 230 kg/ha). U momentu pisanja ovog članka imamo obrađene podatke demo pokusa s pet lokacija u kojima je bila sorta OBIWAN. Najveći ostvareni prinos bio je u pokusu Centra za sjemenarstvo, na lokaciji Osijek, od čak 15.749 kg po hektaru, a prosječan prinos iznosi 11.481 kg po hektaru (podaci su u donjoj tablici).

U širokoj mreži pokusa koju firma RWA Austrija provodi po cijeloj Europi, OBIWAN pokazuje jako dobre rezultate u odnosu na našu udanu sortu Sofru. Na svim lokacijama OBIWAN pokazuje veći prinos od sorte Sofru, od lokacija s niskim prosječnim prinosom do onih s visokim prosječnim prinosom. U donjem grafu možete vidjeti rezultate ovih pokusa.

Sasvim je sigurno da će OBIWAN u narednim godinama postati važna pšenica na hrvatskom tržištu, a možda će i zamijeniti najsjajniju zvijezdu hrvatskih polja, sortu Sofru.