TENOR je naša nova ozima pšenica, golica, koja će u budućnosti zamijeniti Graindor. Ima veći prinos od Graindora i još bolju otpornost na bolesti (hrđu, Fusarium i Septoriu na klasu). Po vegetaciji je srednje rana sorta, klasa u isto vrijeme kao i Graindor. Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu. Tenor ima vrlo visok prinos zrna koji je u službenim pokusima bio 11.110 kg po ha. Otpornost na polijeganje je jako dobra. Ove godine smo Tenor imali u demo pokusima na tri lokacije. Prosjek prinosa s ovih lokacija bio je 7.385 kg/ha, a prosjek sadržaja proteina 11,9 %.