Naša sorta soje MAGGY najrodnija je u pokusu PIKA VINKOVCI ove godine.
Ostvarila je prinos suhog zrna od 3.469 kg po hektaru, a vlaga u žetvi je bila 10,9%.
Maggy je naša nova sorta. Spada u vegetacijsku grupu 0. Biljka je robusna, a prve mahune se nalaze na visini od otprilike 15 cm. Ima vrlo dobru tolerantnost na viroze i Sclerotiniu. Masa 1.000 zrna je velika (oko 208 g), a zrno je okruglog oblika. Sadržaj ulja je oko 21%, a proteina je oko 41%.

U pokusu je bilo ukupno 27 sorti svih sjemenskih kuća. Dolje su rezultati ovog pokusa.