Predstavljamo Vam SOFOLK CS, novu, visokoprinosnu krušnu pšenicu, brkulju.
SOFOLK CS ima jako veliki prinos zrna. Po kvaliteti spada u B2 grupu.
Po vegetaciji je srednje rana sorta, klasa 2 dana kasnije od Graindora, klas je bijeli.
Prosječna visina biljke je oko 98 cm.
Otpornost na polijeganje je jako dobra.
Tolerantnost na lisnu i žutu hrđu je jako dobra.
Tolerantnost na Fusarium je dobra.
Potrebno ju je preventivno štititi protiv Septorije.
Težina 1.000 zrna je oko 47 g.
Kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2.
Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka.
Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada.
Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 380 klijavih zrna/m2 (ca. 190 – 200 kg/ha)
graf za umetnutiIMG_2330 - NOSIVA + ZA UMETNUTI