ROSARIO – sirak za zrno

 


• Tip hibrida je Sorgum bicolor
• Po vegataciji je rani hibrid (FAO 370)
• Namijenjen je za ishranu stoke
• Boja zrna je narančasta
• Uzgojno područje: suha kontinentalna klima
• Početni porast je jako brz
• Biljka je prosječno visoka
• Rosario ima jako dobru otpornost na polijeganje
• Vrlo lako se vrši u žetvi
• Otpornost na bolesti (Helminthosporium, hrđu i Fusarium) je jako dobra
• Potencijal prinosa je oko 10.000 kg po hektaru
• Sadržaj tanina je nizak (dobra hranidbena vrijednost)
• Masa 1.000 zrna je prosječna
• Norma sjetve je 25 do 28 zrna po hektaru (6,75 do 7,56 kg/ha)
• Razmak između redova treba biti 45 ili 70 cm
• Vrijeme sjetve je početkom svibnja
• Preporučena gnojidba po ha: 120 kg N / 100 kg P2O5 / 160 kg K2O
• Žetva je obično krajem rujna ili početkom listopada