ATHLON – poboljšivač – golica


IZALCO CS – poboljšivač – brkulja


LENNOX – fakultativna ozimo-jara pšenica