ATHLON – poboljšivač – golica

• Sorta odličnog spoja kvalitete i prinosa
• Pripada u kvalitetna grupu A2
• Srednje rana (klasa jedan dan kasnije od Graindora)
• Visina biljke je oko 100 cm
• Sorta ima jako izraženo busanje
• Otporna je na polijeganje
• Tolerantnost na pepelnicu i Septoriu tritici je srednja,
na lisnu hrđu i Fusarium jako dobra, a na žutu hrđu odlična
• Zbog dobre tolerantnosti na Fusarium pogodna je
i za uzgoj u uvjetima uskog plodoreda
• Otpornost na proklijavanje je vrlo dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• Upotreba fungicida protiv Septorie tritici treba osigurati zdrav list
zastavičar u vremenu nalijevanja zrna kod jakog napada ove bolesti
• Hektolitarska težina je prosječna do visoka
• Sadržaj proteina je visok
• Padajući broj je dobar (oko 307)
• W vrijednost je dobra (oko 270)
• P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,7)
• Težina 1.000 zrna je oko 46 g
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u
ukupnoj količini od 120 do 140 N/ha
• Na početku busanja 40 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 50 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve je 390 do 420 klijavih zrna/m2 (200 do 215 kg/ha)
• Dobro se prilagođuje kod kasne sjetve
• U slučaju jakog proljetnog porasta i očekivanog visokog prinosa
preporučujemo umjerenu primjenu regulatora rasta


IZALCO CS – poboljšivač – brkulja

• Naš najraniji poboljšivač
• Sorta pogodna za uzgoj u svim područjima
posebice u onima s vrućom klimom
• Uspješno je zamijenila dobar stari Renan
• Pripada u kvalitetnu grupu A2 do A1, klas je bijel
• Srednje rana sorta (klasa otprilike dva dana ranije od Graindora)
• Prosječna visina biljke je oko 9 cm viša od Graindora
• Busanje počinje rano u proljeće i brzo se odvija
• Masa 1.000 zrna je oko 44 g
• Tolerantnost na pepelnicu, Septoriu tritici i lisnu hrđu je prosječna,
na Fusarium dobra, a na žutu hrđu odlična
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Sorta je osjetljiva na klortoluron
• Hektolitarska masa je visoka
• Sadržaj proteina je visok
• W vrijednost je jako visoka (oko 350)
• P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,8)
• Energija tijesta je vrlo visoka
• Sorta je fleksibilna jer sve komponete prinosa
imaju otprilike jednak utjecaj na prinos
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u
ukupnoj količini od 90 do 130 N/ha
• U slučaju jakog proljetnog porasta i očekivanog visokog prinosa
preporučujemo umjerenu primjenu regulatora rasta
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 420 do 450 klijavih zrna/m2 (200 – 220 kg/ha)


LENNOX – fakultativna ozimo-jara pšenica

• Kvalitetna grupa A2
• Srednje kasna sorta, golica
• Klasa otprilike 6 dana kasnije od Graindora
• Prosječna visina biljke je oko 110 cm
• Vrlo otporna na polijeganje
• Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
• Otpornost na proklijavanje je jako dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• U sjetvi nakon kukuruza potrebno ju je u cvatnji zaštiti od Fusariuma
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je vrlo dobar (oko 306)
• W vrijednost je visoka (oko 347)
• P/L vrijednost je izbalasirana (oko 0,71)
• Težina 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 46 g
• Kod ove sorte sve komponete prinosa imaju otprilike
isti utjecaj na prinos što ovu sortu čini fleksibilnom
• Optimalni rok sjetve u jesen je od 10. listopada do 10. studenog
• Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 380 klijavih zrna/m2 (185 – 195 kg/ha)
• U slučaju bujnog usjeva preporuča se umjerena primjena regulatora rasta