ATHLON – poboljšivač – golica

• Kvalitetna grupa A2
• Srednje rana
• Klasa u isto vrijeme kao i Graindor
• U zriobi kasnija od Graindora
• Visina biljke je oko 100 cm
• Sorta ima jako izraženo busanje
• Otporna na polijeganje
• Vrlo dobra tolerantnost na Septoriju, lisnu hrđu i Fusarium
• Jako dobra tolerantnost na žutu hrđu
• Otpornost na proklijavanje je vrlo dobra
• Sorta je osjetljiva na klortoluron
• Upotreba fungicida (protiv Septorije tritici) treba osigurati zdrav list
zastavičar u vremenu nalijevanja zrna kod jakog napada ove bolesti
• Hektolitarska težina je prosječna do visoka
• Sadržaj proteina je visok
• Padajući broj je dobar (oko 307)
• W vrijednost je dobra (oko 270)
• P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,7)
• Težina 1.000 zrna je oko 46 g
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Podnosu gnojidbu čistim dušikom u količini od 130 do 160 kg/ha
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve u je 390 do 420 klijavih zrna/m2 (200 – 215 kg/ha)
• Dobro se prilagođuje kod kasne sjetve
• U slučaju jakog proljetnog porasta i očekivanog visokog prinosa
preporučujemo umjerenu primjenu regulatora rasta


IZALCO CS – poboljšivač – brkulja

• Kvalitetna grupa A2 – A1
• Srednje rana sorta (klasa 2 dana kasnije od Srpanjke)
• Klas je bijeli
• Prosječna visina biljke je oko 107 cm
• Masa 1.000 zrna je oko 44 g
• Otpornost na hrđe, Septoriju i Fusarium je dobra
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Osjetljivost na Chlortoluron: nema podataka
• Hektolitarska masa je visoka
• Sadržaj proteina je visok
• W vrijednost je jako visoka (oko 350)
• P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,8)
• Energija tijesta je vrlo visoka
• Sorta je fleksibilna jer sve komponete prinosa
imaju otprilike jednak utjecaj na prinos
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 380 do 400 klijavih zrna/m2 (185 – 195 kg/ha)


RENAN – najcijenjeniji poboljšivač na tržištu

• Kvalitetna grupa A1
• Srednje kasna brkulja
• Klas je piramidalno vretenast
• Do voštane zriobe je tamno plavkasto zelene boje
• Broj klasića je, u prosjeku, 20 do 24
• Zrno je tamno smeđe boje, duguljasto
• Masa 1.000 zrna je visoka, oko 48 g
• Visina biljke je u prosjeku od 90 do 95 cm
• Stabljika je čvrsta i dobre otpornosi na polijeganje
• Renan ima jako izraženo busanje
• Posjeduje dobru otpornost na niske temperature
• Potrebno je izvršiti tri prihrane s dušikom u
• ukupnoj količini oko 120 kg dušika po hektaru
• Preporučamo folijarnu primjenu magnezijevih gnojiva
• Optimalni rok sjetve je od 01. do 20. listopada
• Norma sjetve iznosi 360 do 430 klijavih zrna po m2 (190 – 230 kg/ha)


LENNOX – fakultativna ozimo-jara pšenica

• Kvalitetna grupa A2
• Srednje kasna sorta, golica
• Klasa otprilike 6 dana kasnije od Graindora
• Prosječna visina biljke je oko 110 cm
• Vrlo otporna na polijeganje
• Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
• Otpornost na proklijavanje je jako dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• U sjetvi nakon kukuruza potrebno ju je u cvatnji zaštiti od Fusariuma
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je vrlo dobar (oko 306)
• W vrijednost je visoka (oko 347)
• P/L vrijednost je izbalasirana (oko 0,71)
• Težina 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 46 g
• Kod ove sorte sve komponete prinosa imaju otprilike
isti utjecaj na prinos što ovu sortu čini fleksibilnom
• Optimalni rok sjetve u jesen je od 10. listopada do 10. studenog
• Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 380 klijavih zrna/m2 (185 – 195 kg/ha)
• U slučaju bujnog usjeva preporuča se umjerena primjena regulatora rasta