ATHLON – poboljšivač – golica

 


IZALCO CS – poboljšivač – brkulja

 


LENNOX – fakultativna ozimo-jara pšenica