Krušne pšenice

///Krušne pšenice
Krušne pšenice 2017-06-05T10:15:46+00:00

GRAINDOR – visokoprinosna krušna pšenica, golica

• Kvalitetna grupa B1
• Srednje rana
• Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
• Visina biljke je oko 92 cm
• Otpornost na polijeganje je vrlo dobra
• Tolerantnost na Septoriju, hrđe i Fusarium je jako dobra
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je zaštiti od Septorije
• Hektolitarska težina je prosječna do visoka
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je dobar (oko 330)
• Težina 1.000 zrna je oko 44 g
• Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći
utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve je 380 do 420 klijavih zrna/m2 (185 – 205 kg/ha)


 SOFRU – visokoprinosna krušna pšenica – brkulja

• Kvalitetna grupa B2
• Srednje rana, klas je bijeli
• Klasa otprilike jedan dana ranije od Graindora
• Visina biljke je oko 94 cm
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Tolerantnost na hrđe je jako dobra
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sorta je osjetljiva na klortoluron
• Potrebna je kvalitetna zaštita protiv Septorije i Fusariuma
• Hektolitarska težina je prosječna
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je dobar (oko 314)
• Težina 1.000 zrna je velika, oko 47 g
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve u ovom roku iznosi 380 do 420 klijavih zrna/m2 (200 – 220 kg/ha)


alixianALIXAN – krušna visokoprinosna pšenica – golica

• Kvalitetna grupa B2
• Vrlo visok i stabilan prinos u različitim proiz. uvjetima
• Srednje rana (klasa ca. 7 dana kasnije od Srpanjke)
• Dvogodišnji prosjek broja dana od nicanja
• do klasanja u sl. pokusima bio je 196
• Visina biljke je oko 80 cm
• Klas je bijeli
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 42 g
• Otporna na polijeganje
• Jako dobra otpornost na zimu
• Odlična otpornost na Septoriju lista i Fusarium
• Sorta je osjetljiva na klortoluron
• W vrijednost se kreće od 170 do 205
• P/L vrijednost je u rasponu od 1,0 do 2,8
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve je 350 – 420 klijavih zrna po m2 (160 – 195 kg/ha)


DIAMENTO – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

• Kvalitetna grupa B2diamento
• Jako veliki prinos na svim tipovima tala
• Ima jako izraženo busanje
• Srednje kasna sorta
• Klasa pet dana kasnije od Graindora
• Prosječna visina biljke je oko 98
• Otporna na polijeganje
• Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
• Dobra otpornost na proklijavanje
• Sorta je osjetljiva na klortoluron
• Potrebno je zaštita od Septorije, lisne hrđe i Fusariuma
• Sadržaj proteina je prosječan
• Težina 1.000 zrna je vrlo stabilna i u prosjeku iznosi oko 47 g
• Kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 390 do 420 klijavih zrna/m2 (200 – 220 kg/ha)
• Treba izbjegavati ranu sjetvu (početak listopada) da biljke ne uđu prebujne u zimu
jer se time povećava mogućnost oštećenja od niskih temperatura.

 


ACCROC – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • accrocKvalitetna grupa B2
 • Jako veliki prinos zrna
 • Srednje rana
 • Klasa u isto vrijeme kao i Graindor
 • Period od klasanja do pune zriobe je dug
 • Prosječna visina biljke je oko 98 cm
 • Otporna na polijeganje
 • Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
 • Otpornost na proklijavanje je dobra
 • Sorta nije osjetljiva na klortoluron
 • Sorta zahtijeva dobru zaštitu od Fusariuma u vrijeme cvatnje
 • U uvjetima velikog pritiska bolesti potrebno je list zaštititi
  preventivno od Septorije
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 329)
 • Sorta ima vrlo težak klas, a težina 1.000 zrna je velika (oko 47 g)
 • Kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj zrna po klasu
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 380 do 400 klijavih zrna/m2 (200 – 210 kg/ha)

SOFOLK CS – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • Kvalitetna grupa B2Picture5
 • Jako veliki prinos zrna
 • Srednje rana
 • Klasa 2 dana kasnije od Graindora, klas je bijeli
 • Prosječna visina biljke je oko 98 cm
 • Otporna na polijeganje
 • Tolerantnost na hrđe je jako dobra
 • Dobra otpornost na proklijavanje
 • Sorta nije osjetljiva na klortoluron
 • Potrebno ju je preventivno štititi protiv Septorije i Fusariuma
 • Hektolitarska težina je prosječna do visoka
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 312)
 • Težina 1.000 zrna je velika (oko 47 g)
 • Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
 • Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
  u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 380 klijavih zrna/m2 (190 – 200 kg/ha)

HYFI – hibridna pšenica

 • Rana golica prosječne visine biljkePicture6
 • Krušna pšenica
 • Izuzetno visok i stabilan prinos zrna posebice u stresnim uvjetima
  (lošija tla i suša)
 • Vrlo snažno busanje
 • Otpornost na polijeganje je dobra
 • Tolerantnost na Septoriju je jako dobra
 • Tolerantnost na hrđe i fusarium je dobra
 • Osjetljivost na Chlortoluron: nema podataka
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je jako dobar
 • Otpornost na proklijavanje je dobra
 • Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj zrna po klasu
 • Zahtjeva intenzivnu dušićnu prihranu (150 kg N/ha)
  raspoređenu u tri obroka
 • Potrebno ju je u cvatnji preventivno štititi od Septorije i Fusariuma
 • Optimalni rok sjetve je širok, od 01. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 200 do 260 klijavih zrna/m2 (100 – 130 kg/ha)