GRAINDOR – visokoprinosna krušna pšenica, golica

• Graindor je sorta odličnog omjera prinosa i kvalitete
• Zbog ovog svojstva tražena je na području EU i šire
• Pripada kvalitetnoj grupi B1
• Po vegetaciji je srednje rana sorta
• Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
• Visina biljke je oko 92 cm
• Otpornost na polijeganje je vrlo dobra
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• Otpornost na pepelnicu i Septoriu tritici je prosječna,
na Fusarium jako dobra, a na lisnu i žutu hrđu odlična
• U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je zaštiti od Septorie tritici
• Hektolitarska težina je prosječna do visoka
• Sadržaj proteina je prosječan do dobar
• Padajući broj je dobar (oko 330)
• Težina 1.000 zrna je oko 44 g
• Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći
utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 120 do 150 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Na početku busanja 40 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 50 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Potreba za upotrebom regulatora rasta je vrlo mala,
samo u slučaju prebujnog usjeva na vrlo plodnim tlima
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve je 380 do 420 klijavih zrna/m2 (185 – 205 kg/ha)


 SOFRU – visokoprinosna krušna pšenica – brkulja

• Naša najprodavanija sorta pšenice
i jedna od najprodavanijih sorti na hrvatskom tržištu
• Pripada kvalitetnoj grupi B2
• Po vegetaciji je srednje rana, klas je bijeli
• Klasa otprilike tri dana ranije od Graindora
• Po visini oko 11 cm niža od Graindora
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Tolerantnost na Septoriu tritici je niska, na pepelnicu
• žutu hrđu i Fusarium prosječna, a na lisnu hrđu odlična
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• Potrebna je kvalitetna zaštita protiv Septorie tritici i Fusariuma
• Hektolitarska težina je prosječna
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je dobar (oko 314)
• Težina 1.000 zrna je velika, oko 47 g
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 120 do 150 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Na početku busanja 40 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 50 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Zbog niskog rasta i dobre otpornosti na polijeganje
nema potrebe za upotrebom regulatora rasta
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve u ovom roku iznosi 380 do 420 klijavih zrna/m2 (200 – 220 kg/ha)


TENOR – ozima pšenica

• Tenor je nova sorta koja će u budućnosti zamijeniti Graindor
• Srednje rana sorta (klasa u isto vrijeme kao i Graindor)
• Sorta je golica, spada u B1 do B2 kvalitetnu grupu
• Hektolitarska masa u službenim hr. pokusima je bila 78
• Visina biljke je oko 10 cm niža od Graindora
• Tenor ima vrlo visok prinos zrna koji je
u službenim pokusima bio 11.110 kg po ha
• Sorta ima prosječnu otpornost na zimu
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Tolerantnost na pepelnicu je srednja, na Septoriu tritici srednja
do dobra, na lisnu hrđu i Fusarium jako dobra, a na žutu hrđu odlična
• U uvjetima jakog pritiska pepelnice i Septorie tritici potrebno ju je
preventivno zaštititi od ovih bolesti
• Tenor nije osjetljiv na klortoluron
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Padajući broj se kreće u rasponu od 300 do 350
• Sadržaj proteina u službenim pokusima bio je 13%
• W vrijednost iznosi oko 190, a P/L vrijednost oko 1,0
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 43 grama
• Obzirom na dobru otpornost na polijeganje potreba za
upotrebom regulatira rasta je mala
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u
ukupnoj količini od 90 do 140 N/ha
• Na početku busanja 30 do 50 kg, na početku
vlatanja 40 do 60 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 400 klijavih zrna/m2 (170 do 190 kg/ha)

 


VIRIATO – ozima pšenica

• Viriato je brkulja pogodna za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima
• Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu
• Po vegetaciji je srednje rana (klasa jedan dan kasnije
od sorte Sofru, ali u zriobi je nekoliko dana kasnija)
• Prosječna visina biljke je oko 12 cm viša od sorte Sofru
• Otpornost na polijeganje je jako dobra, a na zimu prosječna
• Tolerantnost na pepelnicu, Septoriu tritici i lisnu hrđu je prosječna,
na Fusarium dobra, a na žutu hrđu odlična
• Tolerantnost na klortoluron: nema podataka
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
• Padajući broj se kreće od 320 do 350
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sadržaj proteina je prosječan
• W vrijednost iznosi oko 260, a P/L vrijednost oko 1,0
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 42 grama
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u
ukupnoj količini od 100 do 140 N/ha
• Na početku busanja 40 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 50 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Potrebno ju je preventivno štititi od pepelnice, Septorie tritici i lisne hrđe
• Zbog dobre otpornosti na polijeganje potreba
za upotrebom regulatora rasta je mala
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 430 do 460 klijavih zrna/m2 (200 do 215 kg/ha)


SOFOLK CS – visokoprinosna krušna pšenica, brkulja

• Porijeklo sorte je francusko
• Pripada kvalitetnoj grupi B2
• Sofolk CS ima jako visok prinos zrna
• U pokusima, ali i u proizvodnji ostvaruje veći prinos od sorte Sofru
• Po vegetaciji je srednje rana sorta
• Klasa 2 dana kasnije od Graindora, klas je bijeli
• Prosječna visina biljke je oko 10 cm viša od sorte Sofru
• Ima dobru otpornost na polijeganje, a prosječnu na zimu
• Odlikuje je jako dobra tolerantnost na žutu i lisnu hrđu
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• Tolerantnost na pepelnicu je prosječna do dobra, na Septoriu tritici
prosječna do niža, na Fusarium prosječna, a na lisnu i žutu hrđu odlična
• Potrebno ju je preventivno štititi protiv Septorie tritici i Fusariuma
• Hektolitarska težina je prosječna do visoka
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je dobar (oko 312)
• Težina 1.000 zrna je velika (oko 47 g)
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 100 do 150 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Na početku busanja 40 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 60 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Potreba za upotrebom regulatora rasta je mala
• Optimalan rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 380 klijavih zrna/m2 (190 – 200 kg/ha)


KLIMA – ozima pšenica   

• Klima je sorta iznimno visokog prinosa na lokacijama koje traže
ranu sortu zbog visokih temperatura u vrijeme nalijevanja zrna
• Zbog rane vegetacije pogodna je i za granična, brdsko planinska područja za uzgoj pšenice
• Sorta je brkulja, pripada u B2 kvalitetnu grupu
• Po vegetaciji je rana do srednje rana (klasa dva dana ranije
od sorte Sofru, ali je u zriobi ranija oko 5 dana)
• Biljka je niskog habitusa (oko 3 cm viša od sorte Sofru)
• Klima ima vrlo snažno busanje
• Otpornost na polijeganje je dobra, a na zimu prosječna
• Tolerantnost na Septoriu tritici je prosječna do niža,
na lisnu hrđu prosječna, a na pepelnicu i Fusarium prosječna do dobra
• Potrebno ju je preventivno štititi od ovih bolesti
• Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
• U područjima s uskim plodoredom potrebno ju je
preventivno štititi i od bolesti crne noge
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2 i masa 1.000 zrna
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• Padajući broj je prosječan
• Otpornost na proklijavanje je jako dobra
• Sadržaj proteina je dobar (oko 13%)
• Hektolitarska masa je oko 76
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 46 grama
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u
ukupnoj količini od 90 do 140 N/ha
• Na početku busanja 40 do 50 kg, na početku
vlatanja 30 do 50 kg i prije klasanja 20 do 40 kg
• W vrijednost se kreće od 180 do 220
• P/L vrijednost varira između 0,6 i 1,4
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 390 do 420 klijavih zrna/m2 (200 do 210 kg/ha)


ANTIGUA – ozima pšenica   

• Visokoprinosna krušna pšenica krupnog zrna
• Pripada u B1 kvalitetnu grupu
• Sorta je brkulja, po visini je oko 3 cm viša od sorte Sofru
• Klasanje i zrioba nastupaju srednje rano
• Klasa otprilike jedan dan ranije od Graindora
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Tolerantnost na pepelnicu je prosječna, na Septoriu tritici
prosječna do niža, na Fusarium prosječna do dobra, na lisnu
hrđu dobra, a na žutu hrđu jako dobra
• Potrebno ju je preventivno štititi od Septorie tritici i Fusariuma
• Osjetljivost na klortoluron: nema podataka
• Obzirom na dobru otpornost na polijeganje,
potreba upotrebe regulatora rasta je mala
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u ukupnoj količini od 90 do 140 N/ha
• Na početku busanja 30 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 50 kg i prije klasanja 20 do 30 kg
• Hektolitarska masa je prosječna (oko 78)
• Sadržaj proteina je prosječan (oko 12,6 %)
• Padajući broj je prosječan do dobar
• Najveći utjecaj na prinos ima masa 1.000 zrna
• W vrijednost iznosi oko 208
• P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,9)
• Masa 1.000 zrna je velika (oko 53 g)
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 400 do 430 klijavih zrna/m2 (230 do 250 kg/ha)


MACARON – ozima pšenica   

• Srednje rana sorta visokog prinosa
• pogodna za suha i vruća područja uzgoja
• Pripada u B2 kvalitetnu grupu
• Sorta je brkulja, srednje visoka (oko 4 cm niža od Graindora)
• Klasanje i zrioba nastupaju srednje rano
• Klasa otprilike u isto vrijeme kao i Graindor
• Otpornost na polijeganje je izvanredna, a na zimu dobra
• Tolerantnost na pepelnicu je prosječna, na Septoriu tritici i Fusarium
prosječna do dobra, na lisnu hrđu dobra, a na žutu hrđu odlična
• Sorta je osjetljiva na Septoriu na klasu, te ju
je potrebno preventivno štititi od ove bolesti
• Tolerantna je na klortoluron
• Hetkolitarska težina je u prosjeku oko 77
• Padajući broj je dobar (oko 384)
• Obzirom ja dobru otpornost na polijeganje,
potreba upotrebe regulatora rasta je mala
• Traži prihranu s dušikom u tri obroka u
ukupnoj količini od 100 do 140 N/ha
• Na početku busanja 40 do 60 kg, na početku
vlatanja 40 do 50 kg i prije klasnja 20 do 30 kg
• Hektolitarska masa je prosječna (oko 78)
• Sadržaj proteina je prosječan (oko 12,6 %)
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2 i broj zrna po klasu
• W vrijednost iznosi oko 211
• P/L vrijednost iznosi oko 1,2
• Masa 1.000 zrna je oko 47 g
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 430 do 460 klijavih zrna/m2 (220 do 240 kg/ha)


HYFI – hibridna pšenica

• Srednje rana golica
• Krušna pšenica, prosječno visoka
• Izuzetno visok i stabilan prinos zrna posebice
u stresnim uvjetima (lošija tla i suša)
• Vrlo snažno busanje
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Tolerantnost na Septoriju je jako dobra
• Tolerantnost na hrđe i fusarium je dobra
• Osjetljivost na Chlortoluron: nema podataka
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je jako dobar
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj zrna po klasu
• Zahtijeva intenzivnu dušićnu prihranu (150 kg N/ha) raspoređenu u tri obroka
• Potrebno ju je u cvatnji preventivno štititi od Septorije i Fusariuma
• Optimalni rok sjetve je širok, od 01. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 200 do 260 klijavih zrna/m2 (100 – 130 kg/ha)