GRAINDOR – visokoprinosna krušna pšenica, golica

• Kvalitetna grupa B1
• Srednje rana
• Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
• Visina biljke je oko 92 cm
• Otpornost na polijeganje je vrlo dobra
• Tolerantnost na Septoriju, hrđe i Fusarium je jako dobra
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron
• U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je zaštiti od Septorije
• Hektolitarska težina je prosječna do visoka
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je dobar (oko 330)
• Težina 1.000 zrna je oko 44 g
• Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći
utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada
• Norma sjetve je 380 do 420 klijavih zrna/m2 (185 – 205 kg/ha)


 SOFRU – visokoprinosna krušna pšenica – brkulja

• Kvalitetna grupa B2
• Srednje rana, klas je bijeli
• Klasa otprilike jedan dana ranije od Graindora
• Visina biljke je oko 94 cm
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Tolerantnost na hrđe je jako dobra
• Otpornost na proklijavanje je dobra
Sorta je osjetljiva na klortoluron
• Potrebna je kvalitetna zaštita protiv Septorije i Fusariuma
• Hektolitarska težina je prosječna
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je dobar (oko 314)
• Težina 1.000 zrna je velika, oko 47 g
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada


TENOR – ozima pšenica 

• Tenor je nova sorta koja će  u budućnosti zamijeniti Graindor
• Srednje rana sorta (klasa u isto vrijeme kao i Graindor)
• Sorta je golica, spada u B1 do B2 kvalitetnu grupu
• Hektolitarska masa u službenim hr. pokusima je bila 75
• Visina biljke u dvogodišnjim službenim pokusima iznosi 87 cm
• Tenor ima vrlo visok prinos zrna koji je
u službenim pokusima bio 11.110 kg po ha
• Sorta ima prosječnu otpornost na zimu
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Tolerantnost na hrđu, Fusarium i Septoriu na klasu je vrlo dobra
• Tenor ima prosječnu tolerantnost na Septoriu na listu,
a prokazuje osjetljivost na pepelnicu te ju je u uvjetima jakog pritiska
ovih bolesti potrebno preventivno zaštititi
• Tenor nije osjetljiv na klortoluron (Tornado Forte, Tolurex 50 SC)
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Padajući broj se kreće u rasponu od 300 do 350
• Sadržaj proteina je prosječan
• W vrijednost iznosi oko 190, a P/L vrijednost oko 1,0
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 44 grama
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 400 klijavih zrna/m2 (180 do 200 kg/ha)


RGT VIRIATO – ozima pšenica 

• Rgt Viriato je brkulja pogodna za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima
• Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu
• Po vegetaciji je srednje rana (klasa jedan dan kasnije od sorte Sofru)
• Biljka je nižeg habitusa, prosječna visina je oko 85 cm
• Otpornost na polijeganje je jako dobra, a na zimu prosječna
• Tolerantnost na lisnu hrđu je prosječna,
na Septoriu i Fusarium dobra, a na žutu hrđu jako dobra
• Tolerantnost na klortoluron: nema podataka
• Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
• Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
• Padajući broj se kreće od 320 do 350
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sadržaj proteina je prosječan
• W vrijednost iznosi oko 260, a P/L vrijednost oko 1,0
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 42 grama
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 430 do 460 klijavih zrna/m2 (200 do 215 kg/ha)


KINGSTON – ozima pšenica 

• Kingston je sorta koja ima jedinstvenu
kombinaciju visokog prinosa i tolerantnosti na bolesti
• Sorta je brkulja, pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu
• Po vegetaciji je srednje rana (klasa otprilike u isto vrijeme kao i Graindor)
• Biljka je nižeg habitusa, u prosjeku oko 87 cm
• Otpornost na polijeganje je dobra, a na zimu prosječna
• Kingston ima jako dobru otpornost na Septoriu, Fusarium
i lisnu hrđu, a izvanrednu na žutu hrđu
• Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj klasova po m2
• Kingston ima dobru tolerantnost na sušu
• Sorta nije osjetljiva na klortoluron (Tornado Forte, Tolurex 50 SC)
• Padajući broj je prosječan (oko 250)
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Sadržaj proteina je prosječan
• Hektolitarska masa u prosjeku iznosi 79
• W vrijednost iznosi oko 210, a P/L vrijednost oko 1,0
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 44 grama
• Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 420 do 450 klijavih zrna/m2 (200 do 220 kg/ha)


WINTERGOLD – ozima durum pšenica 

• Winergold je visokoprinosna durum sorta
prilagođena i područjima s niskom zimskom temperaturom
• Srednje rana sorta (klasa jedan dan kasnije od Graindora)
• Sorta je brkulja, a visina biljke je prosječna (oko 83 cm)
• Najveći utjecaj na prinos ima kroj klasova po m2
• Otpornost na polijeganje je prosječna
• Otpornost na zimu je jako dobra
• Sorta je osjetljiva na Septoriu i lisnu hrđu, te ju je u uvjetima
jakog pritiska ovih bolesti potrebno preventivno zaštititi
• Tolerantnost na fusarium i žutu hrđu je dobra,
ali ju je kao i svaku drugu durum pšenicu potrebno
štititi od fusariuma u vrijeme cvatnje
• Osjetljivost na klortoluron: nema podataka
• Hektolitarska masa je dobra (oko 81)
• Sadržaj proteina je prosječan do dobar (oko 14,5)
• Padajući broj je dobar (oko 415)
• Caklavost zrna je dobra (oko 85 %)
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 38 grama
• Optimalni rok sjetve je početak listopada (od 01. do 10.)
• U slučaju napada lisnih uši koje su vektor BYDV virusa
potrebno ju je štititi insekticidom
• Norma sjetve u ovom periodu je 420 do 450 klijavih zrna/m2 (180 do 190 kg/ha)


HYFI – hibridna pšenica

• Srednje rana golica
• Krušna pšenica, prosječno visoka
• Izuzetno visok i stabilan prinos zrna posebice
u stresnim uvjetima (lošija tla i suša)
• Vrlo snažno busanje
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Tolerantnost na Septoriju je jako dobra
• Tolerantnost na hrđe i fusarium je dobra
• Osjetljivost na Chlortoluron: nema podataka
• Sadržaj proteina je prosječan
• Padajući broj je jako dobar
• Otpornost na proklijavanje je dobra
• Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj zrna po klasu
• Zahtijeva intenzivnu dušićnu prihranu (150 kg N/ha) raspoređenu u tri obroka
• Potrebno ju je u cvatnji preventivno štititi od Septorije i Fusariuma
• Optimalni rok sjetve je širok, od 01. do 30. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 200 do 260 klijavih zrna/m2 (100 – 130 kg/ha)