OSTRO – običan pir (Triticum spelta L.)

• Stara visokovrijedna krušarica
• Pir se može uzgajati na siromašnijim tlima i na većim
nadmorskim visinama u odnosu na pšenicu
• Ima višu stabljiku (oko 120 cm) u odnosu na pšenicu i lakše poliježe
• Klasovi su dugački, bez osja
• Pogodan je za makrobiotičku proizvodnju
• Sadrži gluten koji ne izaziva alergiju kod osoba
alergičnih na pšenični gluten
• Po sadržaju proteina, pir spada u sam vrh među žitaricama
jer sadrži od 12,5 do 19,5% proteina u zrnu
• Sadržaj vlažnog glutena u golom zrnu je oko 41,80 %
• Najbolje mu odgovaraju plodna, duboka
i umjereno vlažna tla blago kisele reakcije
• Otporniji je na niske temperature od većine sorata pšenice i
ima brži proljetni porast od pšenice
• Sije se od sredine do kraja listopada
• Manje je osjetljiv na bolesti i štetnike u odnosu na ostale strne žitarice
• Norma sjetve iznosi 190 do 220 kg/ha klasića po ha


BADENKRONE – običan pir (Triticum spelta L.)

• Nova golica visokog prinosa
• Niža od Ostra i tolerantnija na polijeganje
što joj omogućuje uzgoj i na vrlo plodnim tlima
• Poboljšana tolerantnost na bolesti
• Klasanje nastupa rano, a zrioba srednje rano
• Visina biljke je prosječna
• Osjetljivost na chlortoluron: nema podataka
• Masa 1.000 zrna je velika
• Najveći utjecaj na prinos ove sorte ima broj zrna po klasu
• Potrebno ju je preventivno štititi od Septorije i žute hrđe
u uvjetima jakog pritiska ovih bolesti
• Iako ima poboljšanu tolerantnost na polijeganje u odnosu
na druge sorte, u jako dobrim proizvodnim uvjetima može
se primjeniti niža doza regulatora rasta
• Optimalni rok sjetve je od 01. do 20. listopada
• Norma sjetve u ovom periodu je 180 – 200 kg klasića po ha
• Dostupno i u EKO verziji.