FAO 200

FAO 2002018-02-28T13:57:18+00:00

 RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


ES CARMEN  – FAO 270

 

• Zrno je u tipu polutvrdunca
• Jednostruki hibrid
• Biljka je visokog habitusa
• Dobar početni porast
• Odlična tolerantnost na sušu
• Jako dobar na lakim tlima
• Odlična tolerantnost na Helminthosporium i Fusarium
• Čvrsta stabljika
• Preporučamo sklop u žetvi od 90.000 biljaka/ha
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 8.895 kg/ha
• Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 17,7
• Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 11.721 kg/ha kod OPG Friščić Josip, Vinica

 

Namjena:

• Sušenje zrna
• Siliranje zrna
• Siliranje cijele biljke
• Hranidba peradi
• Industrijska prerada
• Bioplin

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


LG 30.273  – FAO 260

• Zrno u tipu polutvrdunca
• Visoka i bujna biljka za svoju FAO grupu
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Izuzetno brz početni porast
• Fleksibilan za ranije sjetvene rokove
• Dobra otpornost na bolesti
• Odlična otpornost na sušu
• Izražena kvaliteta zrna
• Ima 16 redova na klipu s 38 do 40 zrna po redu
• Umetanje klipa je srednje visoko
• Oplodnja nastupa prije visokih temperatura u srpnju,
tako da je efekt suše na oplodnju iznimno smanjen
• Preporučamo sklop u žetvi od 85.000 biljaka/ha
• Za silažu 10% veći sklop
• Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2017. godini: 8.469
• Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 18,5
• Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 10.683 kg/ha kod OPG Mihalec Tomislav, Torčec

 

picture4

Namjena:

• Sušenje zrna
• Siliranje cijele biljke
• Hranidba peradi
• Industrijska preradapicture5