RWA Hrvatska u svojoj lepezi ima čak 11 sorti soje svih vegetacijskih skupina.
U demo pokusima u 2018. godini imali smo 9 naših sorti na 9 lokacija.
Najveći apsolutan prinos od 5.500 kg po hektaru ostvarila je sorta GALA PZO iz vegetacijske grupe 0-I na lokaciji Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
Najveći prosječan prinos od 5.059 kg po hektaru ostvarila je sorta NAYA iz vegetacijske grupe 00 kod OPG Cvjetičanin Slobodana iz Čađavice u Virovitičkoj županiji. Drugi najveći prosječan prinos od 4.905 kg po hektaru je imala sorta RGT SINFONIA (vegetacijska grupa I), a na trećem mestu po prosječnom prinosu od 4.814 kg po hektaru bila je sorta DH 5170 iz vegetacijske grupe I.
U donjoj tablici možete vidjeti pregled prinosa svih sorti na svim lokacijama.

 

 

 

 

Obzirom da sve sorte nisu bile na svim lokacijama, te da bi smanjili utjecaj lokacija na prinos napravili smo analizu relativnog prinosa koju možete vidjeti u donjem grafu. Sortu Naya smo izbacili iz ove analize jer je bila na samo jednoj lokaciji. Dobiveni rezultati su sad drugačiji (i puno vjerodostojniji) tako da je na prvom mjestu sorta DH 4173 iz vegetacijske grupe 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DH 4173 je sorta soje prosječne visine, a prve mahune se nalaze na visini od oko 13 cm.
Sorta ima vrlo dobru otpornost na viroze i Sclerotiniu. Boja cvijeta je ljubičasta, a hiluma prozirno žuta. Masa 1.000 zrna je srednja do velika (oko 185 g), a zrno je okruglog oblika. Sadržaj ulja je oko 21%, a proteina oko 40%. Potencijal prinosa je vrlo visok.
Na službenoj lokaciji Bóly (Mađarska) u 2016. godini prinos je bio 6.050 kg po hektaru.
Preporučeni sklop u sjetvi je 60 klijavih zrna po m2 (oko 125 kg po hektaru).