RWA hibridi su se pokazali premoćnima u velikom pokusu kombinata Kutjevo d.d.
U pokusu je bilo 46 hibrida svih sjemenskih kuća. U šest prvoplasiranih hibrida nalaze se čak tri RWA hibrida: LG 31.558, Tweetor i Persic. Naš hibrid LG 31.558 je na drugom mjestu u pokusu s prinosom suhog zrna od 14.373 kilograma po hektaru.
U donjem grafu možete vidjeti rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.

LG 31.558 je hibrid iz FAO grupe 550 namjenjen za proizvodnju suhog zrna, silažu cijele biljke i za proizvodnju bio plina. Zrno je u tipu zubana, a biljke su visoke i dobro razvijene s velikim volumenom uspravnih listova i izraženim stay green efektom. Klip je postavljen srednje visoko do niže, vrlo je dug i velik, a hektolitarska masa zrna je visoka. LG 31.558 ima vrlo brz početni porast u različitim proizvodnim uvjetima i dobru otpornost na hladnoću, tako da je pogodan i za vrlo rane rokove sjetve. Hibrid ima vrlo visok prinos zrna i silaže, a  pripada u LGAN silažne hibride kukuruza. LGAN silažni hibridi imaju veću hranidbenu vrijednost u odnosu na obične silažne hibride. Veću hranidbenu vrijednost čini veći sadržaja škroba i bolja probavljivost vlakana (DINAG) u odnosu na obične silažne hibride. To ima pozitivan utjecaj na:

  • Veći unos silaže
  • Veću proizvodnju mlijeka
  • Bolju kvalitetu mlijeka
  • Zdravlje krava
  • Profit

Silaža ovog hibrida je vrhunske kakvoće. Sadržaj škorba je oko 34 %, probavljivost vlakana (DINAG) oko 52,4 %, a probavljivost cijele biljke oko 72,3 %.U donjem grafu prikazujemo rezultate pokusa probavljivosti organske tvari (%) i sadržaja škroba u suhoj tvari (%). Rezultati pokusa su sa šest lokacija i rađeni su u 15 repeticija (ponavljanja). U pokusu je bilo ukupno 12 hibrida od čega 9 Limagrain i 3 konkurentska hibrida. Vidimo da je LG 31.558 imao najveću probavljivost organske tvari od 70,9 % i najveći sadržaj škroba u suhoj tvari od 33,6 %.

U sljedećem grafu prikazujemo rezultate pokusa prinosa škroba i sadržaja suhe tvari.
Pokusi su napravljeni na 4 lokacije u 8 repeticija. Vidimo da je LG 31.558 imao najveći prinos škroba od 6,6 tona po hektaru, a po sadržaju suhe tvari je bio na drugom mjestu s 37,9 %.

LG 31.558 pored vrhunske hranidbene vrijednosti ima i vrlo visok prinos silaže. Dolje možete vidjeti rezultate silažnih pokusa iz 2019. i 2020. godine kod našeg kooperanta OPG MARKEŠIĆ DAMIRA iz Hudovljana kod Koprivnice.

Za dolazeću sjetvenu sezonu pripremili smo sjeme sljedećih LGAN hibrida kukuruza: