RWA hibridi su najrodniji u pokusu Novog Agrara ove godine!
U pokusu je bilo čak 53 hibrida svih sjemenskih kuća. Naš hibid ES ARMANDI bio je najrodniji u cijelom pokusu s prinosom od 11.912 kg suhog zrna po hektaru. Drugi po prinosu u cijelom pokusu bio je također naš hibid EXXUPERY (11.762 kg po ha). Zbog prevelikog broja hibrida u donjem grafu prikazujemo samo rezultate naših 12 hibrida koji su bili u ovom pokusu.

graf za umetnuti

 

 

 

 

 

 

nosiva i za umetnutiza umetnuti