Naš novi hibrid LG 30.500 iz FAO grupe 480 najrodniji je ove godine u pokusu Kutjeva.
Hibrid je ostvario prinos suhog zrna od 15.933 kg po hektaru, a vlaga u žetvi je iznosila 26,3%.
U pokusu je bilo 58 hibrida raznih sjemenskih kuća.
U donjem grafu možete vidjeti rezultate svih naših hibrida iz ovog pokusa.

graf-2

klip-2