Svjedoci smo procesa globalnog zatopljenja i sve izraženijih suša. Obzirom da sirak ima bolju otpornost na sušu i visoku temperaturu od kukuruza, namjena je proizvodnja zrna koje može zamijeniti zrno kukuruza za potrebe ishrane životinja.  ROSARIO je naš novi hibrid sirka za proizvodnju zrna.
Tip hibrida je Sorgum bicolor, a po vegataciji je rani hibrid (FAO 370). Boja zrna je narančasta, a namijena je ishrana stoke. Biljka je prosječno visoka, početni porast je jako brz.
Rosario ima jako dobru otpornost na polijeganje. Vrlo lako se vrši u žetvi. Otpornost na bolesti (Helminthosporium, hrđu i Fusarium) je jako dobra. Potencijal prinosa je oko 10.000 kg po hektaru. Sadržaj tanina je nizak (dobra hranidbena vrijednost). Norma sjetve je 25 do 28 zrna po hektaru (6,75 do 7,56 kg/ha). Razmak između redova treba biti 45 ili 70 cm, a vrijeme sjetve je početkom svibnja. Preporučena gnojidba po hektaru iznosi: 120 kg N / 100 kg P2O5 / 160 kg K2O. Žetva je obično krajem rujna ili početkom listopada.