RGT VIRIATO je naša nova pšenica, brkulja, koja je pogodna za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima. Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu, a po vegetaciji je srednje rana (klasa jedan dan kasnije od sorte Sofru, ali je u zriobi nekoliko dana kasnija od Sofrua). Biljka je nižeg habitusa, prosječna visina je oko 90 cm. Otpornost na Septoriu i Fusarium je dobra, a na žutu hrđu jako dobra. Hektolitarska masa je visoka (oko 80). Padajući broj se kreće od 320 do 350. Otpornost na proklijavanje je dobra, a otpornost na polijeganje jako dobra. Ove godine smo Rgt VIRIATO imali u demo pokusu u Čakovcu u organizaciji Savjetodavne službe Čakovec. Prinos je bio 8.564 kg/ha, a sadržaj proteina 11,8 %.