Kod našeg kooperanta OPG MARKEŠIĆ DAMIRA iz Hudovljana kod Koprivnice dana 03.09.2015. obavili smo skidanje pokusa silažnih RWA hibrida kukuruza.
U pokusu je bilo šest naših hibrida, a prinos se kretao od 62.857 do čak 79.206 kg po hektaru.
Prosjek pokusa iznosio je odličnih 70.820 kg.
Od ovih šest hibrida pet njiih su LGAN hibridi koji pored visokog prinosa daju silažu izvrsne kakvoće.
Prednosti LGAN hibrida dolaze od hranidbene vrijednosti silaže (sadržaja škroba i bolje probavljivost vlakana).
U donjem grafu možete vidjeti rezultate ovog pokusa.

Picture1 - CopyNOSIVA + ZA UMETNUTI