Objavljujemo rezultate RWA repica iz pokusa Kutjeva d.d., pogon Ovčare.
Naš najrodniji hibrid bio je PRIMUS s prinosom suhog zrna od 4.948 kg po hektaru.
U pokusu je bilo 27 kultivara raznih sjemenskih kuća, a PRIMUS je bio drugi najrodniji hibrid u ovom pokusu.
Dolje možete vidjeti graf s rezultatima RWA repica.

GRAF ZA UBACITIFOTKA ZA UBACITI