Naši hibridi repice u pokusima KUTJEVA i BELJA ostvarili su jako dobre prinose. U Kutjevačkom pokusu naš najrodniji hibrid bio je ES NATALIE sa 4,62 tone po hektaru, a u Belju hibrid EDIMAX CL sa 5,24 tone po hektaru.

U donjim grafovima možete vidjeti rezultate i ostalih naših hibrida iz ova dva pokusa.

KUTJEVOBELJE