U pokusu kod našeg koopreranta OPG BABIĆ ZVONIMIRA iz Sv. Martina na Muri imali smo sedam naših kultivara uljane repice.
Najrodniji je bio hibrid ES NATALIE s prinosom zrna od 3.567 kg po hektaru i vlagom u žetvi od 7,1 %.
U donjem grafu možete vidjeti rezultate ovog pokusa.

GRAF