Predstavljamo Vam novi vrhunski proizvod PROTERRA MAIZE.
Sadrži posebno selektrirane sorte trave koje se usijavaju u usjev kukuruza, a nakon žetve kukuruza dobivamo idealan gotov usjev za zelenu gnojidbu. Više informacija o PROTERRI MAIZE pogledajete u donjoj pdf datoteci.

PROTERRA MAIZE

 

NOSIVA