Poštovani proizvođači mlijeka,

U suradnji s Limagrainom i PZ Štefanjem održali smo 04.02.14. prezentaciju LGAN hibrida kukuruza na seoskom gospodarstvu Pirak – zmajevo gnijezdo u Svetom Vidu kod Čazme.
Prezentaciju je održao Limagrain-ov stručnjak za ishranu životinja, g. Stanislav Studenka, a bilo je prisutno oko 50 farmera (mljekara) s područja Bjelovara, Čazme, Virovitice, Siska i Popovače.
Prednost LGAN hibrida je u hranidbenoj kvaliteti silaže – sadržaju škroba i boljoj probavljivosti vlakana. Ovo utječe na:

• konzumiranje veće količine silaže
• veću proizvodnju mlijeka
• veću kvalitetu mlijeka
• bolje zdravlje krava
• ekonomsku dobit

Ove sezone imamo u prodaji pet LGAN hibrida kukuruza i to:
JODIE (FAO 390)
SHANNON (FAO 440)
LG 34.90 (FAO 490)
JANETT (FAO 550)
HELEN (FAO 620)

Reakcije farmera koji su bili na prezentaciji bile su vrlo pozitivne jer su slušali ne samo o kvantiteti silaže već i o njezinoj kvaliteti.
Dolje možete vidjeti nekoliko fotografija s prezentacije.

P2040338 P2040337 P2040335 P2040331 KRAVA