Zajedno s dvadesetak naših kooperanata iz istočne Slavonije posjetili smo 28. i 29. kolovoza međunarodnu oplemenjivačku firmu DOW SEEDS u Szeged-u, Mađarska.

Naša firma je ekskluzivni predstavnik za DOW hibride kukuruza u Hrvatskoj.

Na hrvatskom tržištu trenutno prodajemo tri njihova hibrida; MT 261 (FAO 250), MATADO (FAO 410) i najnoviji hibrid DA SCIPIO (FAO 430).

Domaćini su nam pokazali pokus kukuruza sa šezdeset hibrida koji su namijenjeni za tržište cijele EU. Unatoč jakoj suši hibridi izgledaju jako dobro što možete vidjeti na donjim fotografijama.

Nakon obilaska pokusa domaćini su nam pokazali oplemenjivačku stanicu Szeged u kojoj se radi oplemenjivanje (stvaranje novih kultivara) hibrida kukuruza, suncokreta i uljane repice. Pored ove u Szegedu, DOW SEEDS ima još nekoliko oplemenjivačkih stanica u Mađarskoj. Na donjim fotografijama priokazujemo neke detalje ovog posjeta.