U pokusu kod našeg koopreranta firme POLJOPRIVREDE LIPIK bila su četiri naša hibrida. Najveći prinos od 4.082 kg po hektaru ostvario je hibrid ES NATALIE.
U donjoj tablici može vidjeti rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.

TABLICA