Poštovani proizvođači,

Evo rezultata pokusa RWA pšenica kod našeg kooperanta OPG Stanković Dalibora iz Svetog Đurđa kod Donjeg Miholjca.
Najveći prinos zrna (7,23 t/ha) i najveći sadržaj proteina (13,4%) ostvarila je sorta SOFRU. Najnižu vlagu (11,7%) imala je sorta ALIXAN. Najviši hektolitar (78,5) sorta GRAINDOR. Najveći sadržaj glutena od 26% ostvarile su sorte SOFRU, GRAINDOR i RENAN.
U donjim grafovima možete vidjeti sve rezultate ovog pokusa.

scatter graphPicture7