PERSIC je novi RWA dragulj među hibridima kukuruza !
Pripada u FAO grupu 450, a namjena mu je proizvodnja suhog zrna i silaža cijele biljke. Persic je hibrid koji ima odlična agronomska svojstva i daje visok prinos u svim proizvodnim uvjetima. Biljke su visoke, s uspravnim listovima i debelom stabljikom. Listovi i klip su vrlo zdravi. Klip je nasađen srednje visoko na stabljici. Broj redova na klipu se kreće od 16 do 20, prosječan broj zrna u redu iznosi 35. Persic ima dobar početni porast i izvrsnu otpornost na polijeganje i lom stabljike. Tolerantnost na Fusarium i sivu pjegavost je dobra, a na mjehurastu snijet jako dobra. Hibrid izvrsno otpušta vlagu u jesen. Persic je hibrid koji ima veći prinos od konkurentskih hibrida u svojoj FAO grupi. Ima dobru reakciju na povećan sklop. Preporučeni sklop u žetvi za proizvodnju zrna iznosi 75.000 biljaka po hektaru. Persic pripada vrhunskom G-Seed brandu. G-Seed hibridi su dostupni isključivo u RWA podružnicama u različitim zemljama.

Persic smo ove godine imali u pokusima na devetnaest lokacija.
Na čak deset lokacija prinos suhog zrna je bio veći od 14 tona po hektaru.
Prosječan prinos je bio 14.020 kg suhog zrna po hektaru, a prosječna vlaga u žetvi je iznosila 21,0 %. U donjoj tablici možete vidjeti rezultate prinosa i vlage sa svih lokacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persic je hibrid koji će dijelom zasigurno zamijeniti širom Hrvatske poznati hibrid Ulyxxe. Ova dva hibrida smo imali na dvanaest zajedničkih pokusnih lokacija. Na čak devet lokacija Persic je imao veći prinos suhog zrna od hibrida Ulyxxe. Prosjek prinosa Persica na ovim lokacijama je bio 14.303 kg po hektaru, a Ulyxxa 13.571 kg po hektaru. Razlika u korist Persica je bila velikih 732 kg suhog zrna po hektaru. U donjem grafu prikazujemo rezultate sa zajedničkih lokacija.

 

 

 

 

 

 

RWA Austrija je u svojoj mreži pokusa ispitivala Persic u odnosu na druge konkurentske hibride iz iste FAO grupe. Ispitivanje je pokazalo da Persic ima veći prinos od svih sedam konkurentskih hibrida. Dolje možete vidjeti rezultate ovog ispitivanja.