Poštovani proizvođači,

Počeli smo s prodajom, na hrvatskom tržištu jedinstvenog, organskog tekućeg gnojiva pod nazivom ROKOHUMIN.

Namijenjen je za folijarno gnojenje ili gnojenje kap po kap.

• pogodan je za folijarnu prihranu svih vrsta uzgajanih biljaka
• sadrži makro i mikro elemente koji su lako pristupačni biljci kroz površinu lista
• sadrži amino kiseline i huminske kiseline
• povećava intenzitet disanja biljaka i sadržaj klorofila
• pomaže u poboljšanju procesa fotosinteze pri nižem intenzitetu svjetlosti
• poboljšava razvoj korjenovog sistema, a samim tim povećava usvajanje hranjivih elemenata iz tla
• pogodan za primjenu sistemom kap po kap

Sadržaj gnojiva:

dušik 7%, fosfor 4%, kalij 6%, željezo 0,06%, mangan 0,035%, bor 0,15%, sumpor 1%, bakar 0,03%, molibden 0,0015%,
aminokiseline 10%, huminske kiseline 7%, ph iznosi 6,8, gustoća je 1,2 g/cm3

• sadržaj teških metala ne premašuje dozvoljene limite u smislu važeće zakonske regulative
• oblik: tamna tekućina karakterističnog mirisa

Folijarno gnojenje:
• počinjemo kod 40 – 50 % pokrivenosti tla lišćem
• u principu se treba fokusirati na odlučujuću vegetativnu fazu konkretne kulture odnosno kod najbližeg ulaska na njivu
• apliciramo zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja od bolesti i štetočina
• apliciramo kada ne puše vjetar, na temperaturi većoj od 15°C
• gnojivo je otporno na brzo sušenje na površini lista
• aminokiseline u gnojivu poboljšavaju njegovu kvašljivost i time omogućavaju bolji kontakt sa površinom lista

• doza primjene: 2,5 lit. po hektaru
• razrijeđivanje: 2,5 lit. gnojiva + 150 lit. vode

priprema za gnojenje: 1. u prskalicu sipamo otprilike 3/4 količine vode i uključimo miješanje 2. dodamo izabranu količinu gnojiva 3. kratko promiješamo 4. u slučaju spojenog gnojenja dodajemo druge preparate (pesticide) 5. rezervoar prskalice dopunjujemo do vrha vodom i gnojimo. Cjelokupni sadržaj prskalice treba iskoristiti odmah nakon pripreme.

Kap po kap:
• ciljano donosi hranljive materije i deficitarne elemente i revitalizira profil tla
• aktivira procese mineralizacije u tlu
• preporučujemo gnojiti redovno u intervalu svakih 10 – 14 dana
• doza primjene: 1 do 1,5 ml/m2

 

ROKOHUMIN LOGO

 

Pokus s ROKOHUMINOM na kukuruzu u Slovačkoj u 2012. godini:

Slovačko Ministarstvo poljoprivrede je u 2012. godini postavilo pokus s ROKOHUMINOM na kukuruzu. Gnojivo je primjenjeno u fazi 8-10 listova kukuruza, kada su biljke bile visoke oko 90 cm (20.06.2012.)

Pokus je postavljen u tri varijante:

-kontrola (bez ROKOHUMINA)
-ROKOHUMIN 2,5 lit/ha
-ROKOHUMIN 5,0 lit/ha

Ovo su rezultati pokusa:

ROKOHUMIN GRAF POKUS KUKURUZA SLOVAČKA - 2012.

 

Iz rezultata je vidljivo da je gnojenje ROKOHUMINOM utjecalo na bitno povećanje prinosa suhog zrna kukuruza. Ekonomski najisplativija, bila je varijanta sa 2,5 litre ROKOHUMINA po hektaru. U ovoj varijanti, povećanje prinosa u odnosu na kontrolu iznosilo je 1.130 kg / ha što preračunato iznosi dodatnih 1.695 kn po hektaru. Trošak tretiranja ROKOHUMINOM iznosio je 69 kn / ha.

Dakle, neto dobit je iznosila fantastičnih 1.626 kn / ha.