Odlični rezultati pokusa RWA pšenica kod OPG ŠOPAR ALENA iz Murskog Središća.

Na prvom mjestu po prinosu suhog zrna po hektaru bila je sorta SOFRU sa 10.977 kg, na drugom ALIXAN sa 9.815 kg, a na trećem GRAINDOR sa 8.928 kg.

 

Najnižu vlagu u žetvi imao je SOFRU (11,3%), zatim RENAN (12,0%) pa GRAINDOR (12,4%).

 

Izmjerili smo i proteine, najveći sadržaj imao je EDELRUN (13,7%), drugi je bio ENERGO (12,2%), a treći ELEMENT (11,9%).

 

U donjim grafovima možete vidjeti rezultate pokusa.

SCATTER

 

 

 

 

 

 

PROTEINI