Naši hibridi kukuruza ostvarili su odlične rezultate u pokusu Visokog gospodarskog učililišta u Križevcima.
U pokusu smo imali 17 hibrida. Prosječan ostvareni prinos suhog zrna bio je 15.645 kg/ha uz prosječnu vlagu od 16,4%.
U donjem grafu možete vidjeti rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najveći prinos suhog zrna od 18.503 kg/ha ostvario je hibrid AKINOM iz FAO grupe 550. AKINOM ima iznimno visok prinos zrna i vrlo impresivan klip. Prodaja ovog hibrida vrlo brzo raste i u narednoj sezoni očekujemo vrlo veliku potražnju za ovim hibridom, posebice u Slavoniji.

Drugi hibrid koji izdvajamo je naš novi hibrid INCLUSIV (FAO 410) koji je ostvario prinos suhog zrna od 17.672 kg/ha. Radi se o hibridu koji iznimno brzo otpušta vlagu i čiju prodaju počinjemo od slijedeće sezone. INCLUSIV ima jak korijenov sustav kojim vrlo efikasno koristi raspoloživa hranjiva u tlu, tako da i na lošim tlima daje dobar prinos.

Treći hibrid je LG 30.597 koji je ostvario prinos od 16.048 kg/ha. Radi se o hibridu iz kasne vegetacijske grupe FAO 600. Ovaj se hibrid, pored proizvodnje zrna, može koristiti i za silažu i za bioplin zbog izuzetno visokog prinosa zelene mase.

Slijedeći hibrid koji izdvajamo je hibrid LG 30.500 iz FAO 450 s prinosom od 15.122 kg/ha u ovom pokusu. Ovaj hibrid ima iznimnu tolerantnost na sušu, te stoga nosi oznaku Hydraneo. Prodaja ovog visokoprinosnog hibrida raste vrtoglavo i u slijedećoj sezoni ovaj hibrid će biti jedan od naših najprodavanijih hibrida.

Naredni hibrid je svima poznati AGRISTER iz FAO 570 koji ima izniman potencijal prinosa. U ovom pokusu ostvario je prinos od 14.968 kg/ha. AGRISTER je bez obzira na svoju FAO grupu rasprostranjem po cijeloj Hrvatskoj. Zastupljen u na sjetvenim površinama svih većih kombinata u HR. Izuzetno brzo otpušta vlagu za svoju FAO grupu.

Zadnji hibrid koji izdvajamo je RGT LEXXTOUR iz FAO 470 koji je ostvario prinos od 14.447 kg/ha. Ovaj hibrid u našim pokusima, ali i u proizvodnji, pokazuje veći prinos čak i od našeg najprodavanijeg hibrida ULYXXA, uz neznatno veću vlagu u žetvi. RGT LEXXTOUR ima visoku tolerantnost na sušu i visoku temperaturu te stoga nosi oznaku „Stressless hibrid“.