Stočni bob postaje važna kultura u Hrvatskoj.

Firma NutriS d.o.o. iz Novog Senkovca u lipnju ove godine otvara tvornicu koja će proizvoditi škrob i protein iz krumpira i stočnog boba. Tvornica planira prerađivati godišnje bob s površine između pet i sedam tisuća hektara, odnosno oko 22.000 tona zrna boba. U ovoj godini tvornica će organizirati proizvodnju zrna boba u Hrvatskoj na površini od 500 do 600 hektara. Gotovo 80% ove površine bit će zasijano s RWA sortama jarog stočnog boba. Ovim putem pozivamo sve proivođače zainteresirane za proizvodnju zrna jarog stočnog boba da se jave gđi. Andreji Žeravici, dipl. ing.agr., djelatnici NutriS Farma, na broj mobitela 099-5377-701. U nastavku navodimo kratke opise sorti jarog stočnog boba. Alexia je najprinosnija sorta stočnog boba u Austriji s vrlo visokim potencijal prinosa (oko 4.500 kg/ha). Boja cvijeta je ljubičasta, zrno je smeđe boje i sadrži tanin. Sorta je pogodna za uzgoj u svim područjima i ima vrlo brz početni porast. Cvatnja i zrioba nastupaju srednje rano, a biljka je prosječno visoka do viša. Težina 1.000 zrna iznosi oko 395 grama, a sadržaj proteina iznosi oko 30,5 %. GL Sunrise je sorta s bijelim cvijetom koja ima visoku hranidbenu vrijednost jer je zrno bez tanina i ima visok sadržaj proteina. Sorta ima vrlo brz početni porast i brzo prekriva tlo. Odlična kombinacija prinosa i kvalitete i izvrsno krmivo za vlastitu upotrebu na farmi. Cvatnja i zrioba nastupaju srednje rano, a biljka je nižeg habitusa i vrlo otporna na polijeganje. Težina 1.000 zrna iznosi oko 380 grama. Otpornost na Botrytis je dobra, a na hrđu i viroze jako dobra. Potencijal prinosa je oko 4.200 kg/ha, a sadržaj proteina je visok, oko 33,5 %. GL Magnolia ima robusne biljke otporne na polijeganje. Pogodna je za bio proizvodnju zbog brzog prekrivanja tla i gušenja korova. Boja cvijeta je ljubičasta, a početni porast je izuzetno brz. Cvatnja i zrioba nastupaju srednje kasno. Masa tisuću zrna je visoka, oko 404 grama. Otpornost na Botrytis i viruse je dobra, a na bolest korijena i hrđu jako dobra. Potencijal prinosa je oko 4.100 kg/ha, a sadržaj proteina iznosi oko 32,8 %. GL Lucia je najnovija sorta iznimno visokog prinosa zrna i super zdravih biljaka. Pogodna je za sve proizvodne uvjete, uključujuči teške. Cvatnja i zrioba nastupaju srednje kasno. Biljke su višeg habitusa i imaju jako dobru otpornost na polijeganje i dobru na lom stabljike. Masa tisuću zrna je vrlo visoka, oko 472 grama. Otpornost na Botrytis, bolest korijena i hrđu je jako dobra, a na viruse dobra. Potencijal prinosa je oko 4.500 kg/ha, a sadržaj proteina iznosi oko 30,5 %.

Jari stočni bob traži tla s dobrim kapacitetom vodoopskrbe i dobar pH tla (6,5 do 7,5). Sjetva treba biti na dubinu od najmanje 8 cm zbog kličine velike potrebe za vodom i za bolje formiranje korijena, te za veću stabilnost biljke. Jari stočni bob je dobar predusjev za ozime žitarice zbog njegovog svojstva da u kvržičnim bakterijama fiksira atmosferski dušik. U ranoj sjetvi, tolerantan je na mraz do minus 5 stupnjeva Celzija. Vrlo je bitan plodored, a razmak između dva usjeva boba treba biti pet godina. Norma sjetve sa žitom sijačicom je do 40 klijavih zrna po m2. Kod sjetve na međuredni razmak od 45 cm norma sjetve se može smanjiti. Prednosti niže sjetvene norme: biljke trebaju manje vode, ostaju niže rastom, manja je pojava bolesti zbog bolje prozračnosti, zrioba nastupa ranije. Mane niže sjetvene norme: prekrivanje tla nastupa kasnije, te je stoga teža kontrola korova, manji broj biljaka koje mogu kompenzirati zarazu s nanovirusom. Preporuka za gnojidbu stočnog boba po hektaru je 60-90 kg P2O5, 100-130 kg K2O i 20-50 kg MgO. Gnojidba dušikom nije potrebna,

Rezultati pokusa jarog stočnog boba u 2020. godini

U 2020. godini u organizaciji firme NutriS Farm d.o.o. zasijan je pokus jarog stočnog u kojem su bile sorte Julia, GL Sunrise i Alexia. Sjetva pokusa obavljena je 15.03.2020. godine žitnom sijačicom, razmak između redova 45 cm, razmak u redu 6 cm, dubina sjetve 6 cm. Gnojidba: u jesen 2019. zaorano je 400 kg/ha PK 20-30, u proljeće je predsjetveno dodano 180 kg/ha UREE i 200 kg/ha NPK 15-15-15. U vegetaciji je izvršena prihrana s 70 kg/ha KAN-a. Zaštita od korova: tretman nakon sjetve, a prije nicanja, Dual Gold (metolaklor) 1,3 l/ha + Clematis 360 (klomazon) 0,2 l/ha + Senkor (metribuzin) 0,5 l/ha. Nakon nicanja, odrađen je tretman Clematis 360 ( klomazon) 0,1 l/ha + Pulsar (imazamoks) 0,6 l/ha + Basagran (bentazon) 1,5 l/ha. Neposredno prije cvatnje došlo je do pojave crne bobove uši. Tretman je odrađen insekticidom Karate Zeon (lambda cihalotrin) 0,15 l/ha. Od fungicida korišten je Amistar Gold (difenkonazol, azoksistrobin) 0,5 l/ha prije cvatnje i Caramba (metkonazol) 1,5 l/ha + Mankozeb 2,0 kg/ha poslije cvatnje, nakon pojave hrđe na listovima. Žetva je obavljena žitnim kombajnom 14.07.2020. Dužina trajanja vegetacije od sjetve do žetve bila je 120 dana.

Evo rezultata ovog pokusa:

Pored jarog stočnog boba, postoji i ozimi stočni bob. Ozimi stočni bob počinje cvasti tri tjedna ranije od jarog boba, te tako izbjegne visoke temperature tijekom cvatnje i formiranja mahuna. Datum sjetve i žetve je kao i kod ozime pšenice. Norma sjetve je 18 do 30 klijavih zrna po metru kvadratnom. Najpoznatije sorte ozimog stočnog boba su GL Arabella (dolje na slici) i GL Alice.