Ove sezone uvodimo NAIAD, novi, vrhunski hibrid uljane repice.
Radi se o ranom hibridu, a cvatnja počinje jako rano.
Naiad ima vrlo brz početni porast u jesen i proljeće.
Zbog svoje vegetacije, pogodan je za optimalne i kasnije sjetvene rokove.
Obzirom na rani početni porast u proljeće, potrebna je
rana prihrana dušikom čim to vremenske prilike dozvole.
Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrioba
nastupa prije ljetnih suša.
Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja.
Biljka je prosječne visine.
Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra.
Sadržaj ulja u prosjeku iznosi 44,4 %
Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg.
Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha.
Masa 1.000 sjemenki je niža i iznosi oko 4,50 g
Sadržaj glukozinulata je oko 13 μmol g -1 .
Preporučeni sklop je 40 – 45 biljaka po metru kvadratnom u žetvi.

Picture1NOSIVA + UBACITI U NOVOST