Pored ostalog, RWA Hrvatska bavi se trgovinom (uvoz, izvoz, kupnja, otkup i prodaja) merkantilnih roba:

1. žitarice: kukuruz, pšenica, ječam, zob, raž

2. Uljarice: soja, suncokret, uljana repica

Kupnja i otkup navedenih roba bazirana je na hrvatsko tržište, a prodaja je vezana osim hrvatskog tržišta i na tržišta Europe, a preko luka na Jadranskom moru i ostalih dijelova svijeta.

Samostalno, ali i u bliskoj suradnji s RWA Austrija bavimo se uvozom i izvozom gore navedenih roba.

Prodaja:

Helena Weber / +385 91 2369 200 / email: helena.weber@rwa.hr /